ชวนเที่ยวงาน “อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” จ.สุพรรณบุรี

ททท.สุพรรณบุรีชวนเที่ยวงาน “อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ในระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม 2554 ภายในงานมีกิจกรรมและการแสดงแสง สี เสียง อู่ทองทวาราวดีศรีสุวรรณภูมิ และมหรสพต่างๆ

จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงาน “อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และได้มีกำหนดการเปิดงานขึ้นในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554

งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด และจัดให้เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภออู่ทองให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

สำหรับเมืองอู่ทองเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาในสมัยทวาราวดีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งในอดีตมีความเจริญรุ่งเรือง เฟื่องฟูด้วยบารมีแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ตามรอยเส้นทางบุญของพระโสณเถระและพระอุตตระเถระ อัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้มาเผยแผ่พุทธศาสนาแก่ดินแดนแห่งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีจึงมีแผนในการดำเนินงานฟื้นฟู พัฒนา และอนุรักษ์ เมืองโบราณอู่ทองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ภายในงานจะมีการแสดง แสง สี เสียง เช่นอู่ทองทวาราวดีศรีสุวรรณภูมิ โดยการแสดงตัวละครจะประกอบไปด้วยแสง เสียง และเทคนิคพิเศษต่างๆ งานมหรสพ ตลอดทั้งงาน

สำหรับผู้สนใจร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภออู่ทองโทร. 035-551001 หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-536030 และ 035-536189