ทุ่งดอกทานตะวัน ที่อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง

อ่างเก็บน้ำดอกกราย เป็นที่ตั้งของโครงการศูนย์พัฒนาปลวกแดง จังหวัดระยอง-ชลบุรี และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำจืดเพื่อการชลประทาน การเกษตรกรรม และ การประมงแห่งความสำคัญของจังหวัดระยอง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,300 ไร่ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและการวิ่งออกกำลังกายบนสันเขื่อนในตอนเย็น และยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนาการเกษตรและศิลปาชีพตามแนวทางพระราชดำริอีกด้วย

นอกจากนี้ช่วงปลายปีที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายยังมีทุ่งดอกทานตะวันเบ่งบานรอให้นักท่องเที่ยวแวะมาชมความงามของดอกทานตะวันในทุ่งกว้าง ซึ่งที่นี่มีปลูกให้ชมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนหย่อนใจที่อ่างเก็บน้ำได้ถ่ายภาพชมความงามของดอกทานตะวันในช่วงปลายปี อากาศดี ทุ่งทานตะวันสวยสุดสายตา

ในด้านอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณริมถนนยังมีอาหาร เครื่องดื่ม ขนมทานเล่น เปิดขายสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เตรียมอาหารมาก็ไม่ต้องกลัวว่าเด็กๆ จะหิว

ตัวอย่างทริปเที่ยวอ่างเก็บน้ำดอกกราย

แผนที่การเดินทางไป ทุ่งดอกทานตะวัน ที่อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง

Leave a comment