วันรักอ่าวลึก จ.กระบี่


ททท.สำนักงานกระบี่ อำเภออ่าวลึก จ.กระบี่ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมใจกันจัดงาน “รักอ่าวลึกครั้งที่ 5 ประจำปี 2554” ในระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2554 ณ สนามที่ว่าการอำเภออ่าวลึก อ. อ่าวลึก จ. กระบี่ เพื่อแสดงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และอาศัยแนวคิดการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มานำเสนอ ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมย้อนยุคจากชาวอำเภออ่าวลึกทุกตำบล ที่ต่างพร้อมใจกันมาร่วมจัดงานในครั้งนี้

สำหรับปีนี้จะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เพื่อเป็นการเฉลิม 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รูปแบบการจัดงานยังคงแนวคิดย้อนยุคเช่นเดิม นอกจากนั้นยังมีการนำวัฒนธรรมพื้นบ้าน และวิถีชีวิตของชาวบ้าน ศิลปะการแสดงพื้นบ้านซึ่งเป็นไฮไลท์ในของแต่ละขนำของตำบลต่าง ๆ พบกับ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิพิธภัณฑ์ชุมชน ภาพถ่ายเก่า นิทรรศการการท่องเที่ยว นิทรรศการเรื่องปาล์มน้ำมันและยางพารา พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกระบี่ ชมการสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ การร้อยมาลัย ถนนคนเดิน ตลาดย้อนยุค แฟชั่นย้อนยุค เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ททท.สำนักงานกระบี่และชาวอำเภออ่าวลึก จึงขอเชิญชวน นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และเพื่อให้งานมีสีสัน มีเอกลักษณ์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายย้อนยุค เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศและกิจกรรมของงาน รับรองว่างานสนุก มีสีสัน ย้อนยุค มีเอกลักษณ์ และแถมได้ความรู้ เกิดความรักในถิ่นฐานบ้านเกิดอีกด้วย

***********************************
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกระบี่ 292 ถ. มหาราช อ. เมือง จ. กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 0 7562 2163, โทรสาร 0 7562 2164
ที่ว่าการอำเภออ่าวลึก โทรศัพท์ 075-681 892, 075-681 361

Leave a comment