ข้อมูลท่องเที่ยว จ.ตาก

เมืองตาก เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เดิมชื่อว่า “เมืองระแหง” ในอดีตเป็นเมืองที่มีชาวมอญอาศัยอยู่มาก่อน ดังมีหลักฐานศิลปะมอญปรากฏอยู่ที่ตัวเมืองเดิมอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านตาก เมืองนี้สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ต่อมาเมื่อได้สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแล้ว เมืองตากจึงมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญด้านฝั่งตะวันตก และยังเป็นเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับพระมหาราชในอดีตถึง 4 พระองค์ ที่เสด็จมาชุมนุมกองทัพ ณ ดินแดนเมืองตากนี้ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายตัวเมืองตากจากฝั่งขวาของแม่น้ำปิง มาตั้งยังฝั่งซ้ายบริเวณตำบลระแหงจนกระทั้งทุกวันนี้

จังหวัดตาก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 426 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 10,254,156 ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาและป่าไม้ เป็นจังหวัดที่มีอุทยานแห่งชาติ 5 แห่ง 1 วนอุทยาน และ 2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ยังคงความสมบูรณ์ของป่า และธรรมชาติ อาทิ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อุทยานแห่งชาติแม่เมย อุทยานแห่งชาติลานสาง อุทยานแห่งชาติพาเจริญ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ วนอุทยานซากดึกดำบรรพ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ตลอดจนมีน้ำตกที่นักท่องเที่ยวผู้รักการผจญภัยและนิยมการล่องแก่งต้องมาเยือนสักครั้ง คือ น้ำตกทีลอซู และน้ำตกทีลอเล นอกจากความสวยงามของธรรมชาติจังหวัดตากแล้วยังเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งทำให้มีหลากหลายวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมทั้งแบบดั้งเดิมและผสมผสาน จึงอยากให้ลองมาใช้เวลาก้าวย่างแบบช้าๆ ที่นี่กัน แล้วคุณจะพบว่า ตาก…มีมากกว่าที่คิด

ตัวอย่างทริปท่องเที่ยว จ.ตาก จากเพื่อนๆ ในเว็บบอร์ด