งานเทศกาลทุ่งทานตะวันบาน จ.ลพบุรี ประจำปี 2555

ทุ่งทานตะวัน จ.ลพบุรี

กำหนดการจัดงาน
1 พฤศจิกายน 2555 – 31 มกราคม 2556

ถ่ายภาพ, ชมวิว, รถไฟ/จักรยานชมทุ่งทานตะวัน, การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์, กิจกรรมทัวร์ทางทหาร อาทิ การดำรงชีพในป่า การยิงปืน พายเรือยาง ฯลฯ

ทริปเที่ยวทุ่งดอกทานตะวัน