Tag Archives: ข่าวท่องเที่ยวนครราชสีมา

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม (Jim Thompson Farm) จ.นครราชสีมา

จากธุรกิจผ้าไหมดีกรีระดับโลกสู่การทำเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวทำให้เราได้รู้จักจิม ทอมป์สันในรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นมากกว่าร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าผ้าไหมไทย แต่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ในนาม “จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม” แห่งจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอปักธงชัย อันเลื่องชื่อในเรื่องผ้าไหมไปเพียง 25 กิโลเมตรเท่านั้น จิม ทอมป์สัน ฟาร์มถือกำเนิดขึ้นบนเนื้อที่กว่า 600 ไร่ในปีพ.ศ. 2531 โดยเริ่มจากเป็นแหล่งผลิตไข่ไหมจำหน่ายให้กับสมาชิกเกษตรกรเพื่อรับซื้อรังสดในการผลิตเส้นไหมและเป็นพื้นที่ปลูกหม่อนอันเป็นอาหารหลักของหนอนไหม ต่อมาได้ขยายแนวคิดในการปลูกพืชผักและดอกไม้นานาชนิด รวมถึงการเปิดฟาร์มให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมบรรยากาศและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตร รวมถึงการเรียนรู้วงจรชีวิตของหนอนไหมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544

งานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2555 จ.นครราชสีมา

เมืองพิมายเป็นเมืองที่มีอารยธรรมสืบสานต่อกันมาอย่างยาวนาน ชุมชนเมืองพิมายในอดีตกาลนั้น ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และรุ่งเรืองถึงขีดสุดในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะเห็นได้จากหลักฐานสำคัญ อันยิ่งใหญ่ และงดงามเป็นที่สุด นั่นคือ “ปราสาทหินพิมาย” เพื่อเป็นการสมโภชเมือง ในวาระที่เมืองพิมายมีอายุยาวนานนับพันปี จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2555 อย่างยิ่งใหญ่เพื่อประกาศให้ชาวไทย และชาวต่างประเทศได้ร่วมรับรู้และร่วมยินดีกับวาระดังกล่าว

เชิญเที่ยวงานและสักการะท้าวสุรนารีในงาน “ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี” ประจำปี 2555 จ.นครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า ทุกๆปี ๒๓ มีนาคม – ๓ เมษายน จังหวัดนครราชสีมา จะจัดให้มี งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี เพื่อเทิดทูนวีรกรรม ท้าวสุรนารี วีรสตรีที่ต่อสู้กับข้าศึกเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย ท้าวสุรนารี มีนามเดิมว่า “โม” เป็นชาวนครราชสีมา โดยกำเนิดเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๔ ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นธิดาของนายกิ่ม-นางบุญมา ต่อมาได้เป็นภริยาของพระยาสุริยเดช (ทองคำ) ท่านปลัดเมืองนครราชสีมา จึงได้นามว่า “คุณหญิงโม”