Category Archives: สุพรรณบุรี

ขอเชิญเที่ยวงานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ จ.สุพรรณบุรี

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ร่วมกับ จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัด “งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่” ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2557 ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ การปลูกดอกกระเจียวเป็นอาชีพเพื่อการค้าและการส่งออก อีกทั้งเป็นการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรี

ชวนเที่ยวงาน “อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” จ.สุพรรณบุรี

ททท.สุพรรณบุรีชวนเที่ยวงาน “อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ในระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม 2554 ภายในงานมีกิจกรรมและการแสดงแสง สี เสียง อู่ทองทวาราวดีศรีสุวรรณภูมิ และมหรสพต่างๆ จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงาน “อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และได้มีกำหนดการเปิดงานขึ้นในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554