พระพุทธไสยาสน์ ที่วัดโลกยสุธาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนที่การเดินทางไหว้พระ 9 วัด จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนที่ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา เอามาฝากสำหรับท่านที่ต้องการวางแผนการเดินทางแบบรวดเดียว ไม่ต้องวกไปวนมา ช่วยประหยัดเวลาและค่าน้ำมันครับ ไหว้พระ 9 วัดนี้ประกอบไปด้วยวัดต่างๆ ดังนี้ วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดสุวรรณดาราม วัดไชยวัฒนาราม วัดท่าการ้อง วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดหน้าพระเมรุราชิการาม วัดธรรมิกราช วัดมงคลบพิตร