ปตท. เชิญร่วมงาน The Miracle of Natural Gas

ปตท. เชิญร่วมงาน The Miracle of Natural Gas

นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “The Miracle of Natural Gas ครั้งที่ 3 : ทิวลิปสื่อรักษ์…ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งจัดแสดงดอกทิวลิปและดอกลิลลี่หลากหลายสายพันธุ์นับหมื่นต้นที่เติบโตขึ้นจากพลังงานความเย็นจากก๊าซธรรมชาติ ที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมทางพลังงานความเย็นเพื่อพัฒนาการปลูกไม้เมืองหนาว และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเกษตรเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดระยอง โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามกุฎราชกุมารี จ.ระยอง

Leave a comment