งานประเพณีออกพรรษาไทใหญ่ จ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2555

ขอเชิญเที่ยว “งานประเพณีออกพรรษาไทยใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2555” ประเพณีสำคัญของชาวแม่ฮ่องสอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยใหญ่ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีออกพรรษาของชาวแม่ฮ่องสอนชาวไทยใหญ่ผู้ที่เคร่งครัดในพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสในช่วงต้นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่กำลังจะมาถึง โดยในปีนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการจัดงานใหญ่ 3 แห่ง ดังนี้

1. “งานประเพณีกาดหลู่เมืองปาย” จัดโดยเทศบาลตำบลปาย ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอปาย และเทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย โดยมีกำหนดการและกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ชมพิธีเปิดงานฯ และขบวนแห่จองพารา สุดตระการตา

วันที่ 28 ตุลาคม 2555 ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงดนตรีไทยใหญ่

2. “งานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด” จัดโดยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2555 ณ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีกำหนดการและกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

วันที่ 26 ตุลาคม 2555 วันเปิดงานฯ

วันที่ 28 ตุลาคม 2555 ชมความอลังการของขบวนแห่จองพารา บริเวณรอบเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

วันที่ 30 ตุลาคม 2555 ร่วมประเพณีตักบาตรเทโวฯ จากวัดพระธาตุดอยกองมูลงมายังวัดม่วยต่อ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ปิดเทศกาลฯ หรือวันก๋อยจ้อดด้วยกิจกรรมแห่ต้นเกี๊ยะ

3. “งานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง” จัดโดยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียงและหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียงในปีนี้เทศบาลตำบลแม่สะเรียงจัดงานยิ่งใหญ่กว่าทุกปี และมีรูปแบบการจัดงานแบบดั้งเดิม โดยมีกำหนดการและกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ร่วมทำบุญตักบาตร และชมประเพณี “สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยออกหว่า และวิถีชีวิตชนเผ่า ลานวัฒนธรรม”

วันที่ 30 ตุลาคม 2555 วันเปิดงานฯ และกิจกรรมถนนคนเดิน

วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ชมขบวนแห่เทียนเหง ตามถนนสายต่างๆรอบเขตเทศบาล

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาสัมผัสความตระการตาของวัฒนธรรมออกพรรษาชาวไทยใหญ่ หนึ่งเดียวในประเทศไทย “งานประเพณีออกพรรษาไทยใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2555”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาล ต.ปาย โทร.0 5369 8244

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 1236

เทศบาล ต.แม่สะเรียง โทร. 0 5368 1231

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2982 – 3