อุทยานแห่งชาติฯ ประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเข้าชม มีผล 1 ต.ค. 2555

หลังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกาศปรับราคาค่าเข้า 29 อุทยานแห่งชาติ ทั่วประเทศ คนไทยจากเดิม 40 บาท เป็น 100 บาท ต่างชาติ 500 บาท ได้มีเสียงทักท้วงจากหลายฝ่ายถึงความเหมาะสมของราคาว่าสูงไปหรือเปล่า นอกจากนี้ยังมีบางสมาคมท่องเที่ยวขอให้ชะลอไว้ก่อน เพื่อจะได้มีเวลาในการปรับตัว แต่จากการโทร.ไปสอบถามข้อมูลตามอุทยานฯที่มีรายชื่อขึ้นค่าเข้าชม ได้ยืนยันว่าการขึ้นค่าเข้าอุทยานฯยังคงเป็นไปตามเดิม คือ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 นี้

สำหรับการขึ้นค่าเข้าชมใน 29 อุทยานฯนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เปิดเผยข้อมูลว่า เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานหลายแห่ง มีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวจำนวนมาก จนอาจนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งยากแก่การฟื้นฟูและบริหารจัดการให้คงสภาพ ประกอบกับได้ดำเนินการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการ และการให้ความรู้ กิจกรรมการท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาดและสุขภาพอนามัย อีกทั้งมีอุทยานฯประกาศจัดตั้งใหม่ 4 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อุทยานแห่งชาติเขาค้อ อุทยานแห่งชาติขุนขาน และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จึงได้กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในอุทยาน ดังนี้ ชาวไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 500 บาท เด็ก 300 บาท

สำหรับอุทยานฯทั้ง 29 แห่ง ที่มีการปรับอัตราค่าบริการใหม่ ประกอบด้วย

ภาคเหนือ ได้แก่
1. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง
2. อุทยานแห่งชาติฟ้าห่มปก(ผ้าห่มปก) จ.เชียงใหม่
3. อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่
4. อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
5. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก
6. อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ
7. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก เลย
8. อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จ.เชียงใหม่
9. อุทยานแห่งชาติแม่เมย จ.ตาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
1. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
2. อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี
3. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย
4. อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย

ภาคตะวันออก ได้แก่
1. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
2. อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี
3. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด

ภาคตะวันตก ได้แก่
1. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
2. อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
3. อุทยานแห่งชาติไทรโยค จ.กาญจนบุรี
4. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี

ภาคใต้ ได้แก่
1. อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี
2. อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล
3. อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่
4. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จ.กระบี่
5. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา
6. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา
7. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี
8. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง
9. อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ จ.กระบี่
10. อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จ.พังงา

ทั้งนี้ในส่วนอุทยาน 4 แห่ง ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ คือ อุทยานฯขุนขาน จ.เชียงใหม่ , อุทยานฯเข้าค้อ จ.เพชรบูรณ์ , อุทยานฯดอยภูนาง จ.พะเยา และ อุทยานฯเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จ.ราชบุรี เดิมไม่เก็บค่าบริการ แต่จะเริ่มคิดอัตราค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเช่นกัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา

  • http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000114834

Leave a comment