งานวันเกษตรปราจีนบุรี ครั้งที่ 48 จ.ปราจีนบุรี

จ.ปราจีนบุรี แถลงข่าว เตรียมจัด “งานวันเกษตรปราจีนบุรี ครั้งที่ 48” อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเชิญกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกิจกรรม เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีต่อกัน

วันนี้ (15 พ.ค.) น.ส.จิตตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายสุนทร วิลาวัลย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ อิทธิวรกุล นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี นายจตุรงค์ ราชพิทักษ์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี และนายมนัส ฮวดจึง ประธานชมรมเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรีประจำปี2555 ครั้งที่ 48 ณ สวนมนัสฮวดจึง ม.8 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

น.ส.จิตตรา กล่าวว่า จังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมกับเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดปราจีนบุรี กำหนดจัดงาน “วันเกษตรปราจีนบุรีประจำปี 2555” ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 48 แต่เดิมนั้น ใช้ชื่องานว่า งานวันชาวสวนปราจีนบุรี ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นงานวันเกษตรปราจีนบุรี และได้จัดติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

สำหรับกิจกรรมในงาน ได้จัดให้มีตลาดนัดจำหน่ายผลไม้ กิจกรรมการประกวด “หน่อไม้ใหญ่ ผลไม้ยักษ์และผักยาว” การประกวดผลไม้คุณภาพ การประกวดกิ่งพันธุ์ไม้ผล การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ กิจกรรมการแข่งขันจัดกระเช้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร แข่งขันตำส้มตำผัก-ผลไม้ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมทั้งมหรสพตลอดงาน

น.ส.จิตตรา กล่าวว่า สำหรับในฤดูของความหลากหลายของผลไม้นี้ จังหวัดปราจีนบุรีโดยอำเภอเมืองปราจีนบุรีได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ชมรมจักรยานท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรม “ปั่นไป กินไป ผลไม้ปราจีนบุรี” ขึ้น ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลไม้ของจังหวัดปราจีนบุรี โดยเชิญชวนชมรมจักรยานจากจังหวัดต่างๆ และผู้ที่สนใจร่วมขบวนขี่จักรยานเที่ยวชมสวนผลไม้ และวิถีชีวิตชาวสวน แวะชิมผลไม้ในสวนผลไม้ในสวนของเกษตรกรภายในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี

สำหรับผลไม้ที่นักปั่นทุกท่านจะได้ลิ้มชิมรส จะเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปราจีนบุรี เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ มะม่วง มะไฟ เป็นต้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00-08.30 น. ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการคนละ 100 บาท

น.ส.จิตตรา กล่าวต่อไปว่า ทางจังหวัดปราจีนบุรี จึงขอเชิญชวนเที่ยวชมงาน “วันเกษตรปราจีนบุรี” ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2555 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และร่วมโครงการ “ปั่นไป กินไป ผลไม้ปราจีนบุรี” ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2555

สำหรับวันงานเกษตรปีนี้ ได้มีการเชิญผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ เข้าร่วมด้วย พร้อมแต่งกายชุดประจำชาติ ทั้ง 10 ประเทศ และมีกิจกรรมแข่งขันเกี่ยวกับผลไม้ร่วมกันเพื่อเป็นการเชื่อมไมตรีต่อกัน

Leave a comment