งานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2555 จ.นครพนม

กำหนดการจัดงาน 23 ตุลาคม 2555 – 31 ตุลาคม 2555 กิจกรรม ชมการไหลเรือไฟประยุกต์ที่ยิ่งใหญ่อลังการเหนือลำน้ำโขง และร่วมงานพาแลงและลอยเรือไฟโบราณเพื่อบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พญานาคและแม่น้ำโขงในคืนวันออกพรรษา เที่ยวงานกาชาด ชมการออกร้านจำหน่ายสินค้านานาชนิด สินค้าโอท็อป และการแสดงพื้นเมือง