เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี

สวัสดีตอนสายๆ จากเขาสก สุราษฎร์ธานี ค่ะ …. ช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยน รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ