Category Archives: หนองบัวลำภู

งานเทศกาล “เที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว ประจำปี ๒๕๕๖” จ.หนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญผู้ที่สนใจเที่ยวชมงาน “เทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว ประจำปี ๒๕๕๖” ระหว่างวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย กล่าวว่า หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำภูที่น่าเข้าไปเยี่ยมชมและสักการะ นอกจากนี้ยังเป็นดินแดนที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมแหล่งอารยธรรมทางธรรมชาติ ซากหอยดึกดำบรรพ์ยุคจูราสสิก อายุราว ๑๔๐-๑๕๐ ล้านปี ซึ่งยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นจำนวนมาก กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีไหว้หลวงปู่ขาวและกิจกรรมปฏิบัติธรรม ขบวนแห่เทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว