ตอบกระทู้ 
 
คะแนนกระทู้:
 • 0 Votes - 0 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ขอวีซ่าเชงเก้น ใบเบิกทางสู่ยุโรป
Tue, 05 Nov 19, 14:52
Post: #1
ขอวีซ่าเชงเก้น ใบเบิกทางสู่ยุโรป
[Image: pisa-4264089_960_720.jpg]
ยุโรปนั้นเป็นทวีปในฝันของหลาย ๆ คนที่อยากจะไปสัมผัสสักครั้ง แต่ความฝันก็กลายเป็นความจริงได้ไม่ยาก หากใครที่กำลังสนใจอยากไปเที่ยวยุโรป ต้องทำความรู้จักกับวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เสียก่อน เพราะวีซ่าเชงเก้นนั้นเหมือนเป็นใบเบิกทางให้เราเข้าออกได้หลายประเทศในยุโรปเลยทีเดียว

มาทำความรู้จักกับวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

วีซ่าเช้งเก้น (Schengen Visa) คือวีซ่าที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงเชงเก้น (Schengen Agreement) โดยคนในกลุ่มเชงเก้นสามารถเดินทางไปประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้โดยไม่ต้องมีพาสปอร์ต และคนนอกกลุ่มเชงเก้นวีซ่าสามารถเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นด้วยวีซ่าเชงเก้นเพียงฉบับเดียว

วีซ่าเชงเก้นนั้นสามารถใช้เข้าประเทศในโซนยุโรปได้ถึง 26 ประเทศ และอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน โดยประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, สาธารณรัฐเช็ค, เยอรมนี, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, กรีซ, สเปน, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, ฮังการี, อิตาลี, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สวีเดน, สโลวาเนีย, สโลวาเกีย, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์ และ สวิสเซอร์แลนด์

ในการขอวีซ่าเชงเก้นสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันก่อนวันเดินทาง และต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง อายุของวีซ่าเชงเก้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนวันตามแผนการท่องเที่ยวของเรา หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูต

ขอวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศไหนดี

หลายคนคงสงสัยว่าจะขอวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศไหนดี โดยการขอวีซ่านั้นจะขึ้นอยู่กับว่าเราวางแผนการเที่ยวว่าเราจะไปประเทศไหนบ้าง ไปไหนเป็นประเทศแรก และอยู่ที่ประเทศไหนนานที่สุด เพราะว่าการวางแพลนนี้จะสามารถตัดสินได้ว่าเราจะต้องขอวีซ่าเชงเก้นกับสถานทูตประเทศอะไร

หากเราจะไปเที่ยวประเทศในกลุ่มเชงเก้น โดยใช้เวลาเที่ยวในแต่ละประเทศเท่า ๆ กัน เช่น ไปฝรั่งเศส 4 วัน เยอรมนี 4 วัน และสวิตเซอร์แลนด์ 4 วัน เราต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศแรกในกลุ่มเชงเก้นที่เราเดินทางไปถึงคือประเทศฝรั่งเศส

หากมีประเทศประเทศไหนในกลุ่มเชงเก้นที่เราต้องการไปเที่ยวนานกว่าประเทศอื่น เราต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศนั้น เช่น ไปเที่ยวฝรั่งเศส 4 วัน สวิตเซอร์แลนด์ 4 วัน และไปเยอรมนี 5 วัน เราต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตเยอรมนี

เราควรปฏิบัติตามที่กล่าวมาด้านบนอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการขอวีซ่า และทำให้การขอวีซ่าเป็นไปได้แบบผ่านฉลุย

การเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่าเชงเก้น

ก่อนการขอวีซ่าเชงเก้นเราควรเตรียมเอกสารสำคัญให้พร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า มาดูกันว่าเอกสารที่จำเป็นต้องเตรียมนั้นมีอะไรบ้าง
 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ บางประเทศสามารถปริ้นท์ออกมากรอกได้ แต่บางประเทศก็จะให้กรอกแบบออนไลน์ ควรศึกษาขอมูลให้ดีก่อนที่จะทำการขอวีซ่า
 2. พาสปอร์ตตัวจริงและสำเนาหน้าพาสปอร์ต ต้องเป็นพาสปอร์ตฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันยื่นขอวีซ่า และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ โดยไม่ยิ้ม และไม่มีอะไรบดบังใบหน้าและดวงตา (ยกเว้นแว่นสายตา) ฉากหลังสีขาว โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน บางประเทศอาจมีเงื่อนไขที่เข้มงวด ควรศึกษาให้ดีก่อนจะขอวีซ่าทุกครั้ง
 4. สำเนาเอกสารยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น และอย่าลืมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 5. หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ และมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 6. เอกสารหลักฐานทางการเงิน เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินในบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท หรือมากพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการไปเที่ยว
 7. ประกันการเดินทาง ต้องมีวงเงินประกันขั้นต่ำ 1,500,000 บาท หรือ 30,000 ยูโร และต้องทำกับบริษัทประกันที่สถานทูตให้การรับรองด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการประกันภัยระหว่างเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
 8. เอกสารสำเนาการจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก ต้องเป็นตั๋วเครื่องบินที่เดินทางจากไทยไปยังประเทศสมาชิกเชงเก้น และเดินทางกลับประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับโรงแรมต้องเป็นโรงแรมภายในประเทศสมาชิกเชงเก้น และมีการเข้าพักในช่วงเวลาท่องเที่ยวที่ระบุไว้เช่นกัน
 9. แผนการเดินทาง ควรเป็นภาษาอังกฤษและบอกการเดินทางอย่างละเอียด ว่าจะมีการเดินทางเข้าหรือออก ประเทศไหนวันไหนบ้าง โดยเขียนเป็นรายวันว่า ไปประเทศใด เข้าพักที่ไหน เดินทางอย่างไร ยิ่งละเอียดยิ่งดี ในที่นี้อาจรวมไปถึงใบยืนยันการจองตั๋วรถไฟหรือรถเช่าที่ใช้เดินทางเป็นหลักด้วย
 10. ค่าธรรมเนียมวีซ่า อย่าลืมเตรียมเงินสำหรับค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ ประมาณ 60 ยูโร หรือ 2,050 บาท (ขึ้นอยู่กับเรทเงินในตอนนั้น)

สำหรับการขอวีซ่ากับบางสถานทูตอาจต้องใช้เอกสารและรายละเอียดมากกว่าที่กล่าวมาด้านบน ควรศึกษากับเว็บไซต์ของแต่ละสถานทูตโดยตรงทุกครั้งก่อนไปยื่นขอวีซ่า

ขั้นตอนในการขอวีซ่าเชงเก้น

เราจะมาดูว่าขั้นตอนคร่าว ๆ ในการขอเชงเก้นวีซ่ามีอะไรบ้าง
 1. ก่อนทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่า เลือกประเทศที่ถูกต้องในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น เพราะแต่ละประเทศมีวิธีและช่องทางการยื่นขอวีซ่าที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อย และหากยื่นขอวีซ่าเชงเก้นผิดประเทศก็อาจจะขอวีซ่าไม่ผ่าน
 2. หาข้อมูลว่าประเทศที่ต้องขอวีซ่าเชงเก้นนั้น ใช้วิธีการใดในการยื่นขอวีซ่า เช่น ยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นผ่านสถานทูตโดยตรง, ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global, ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า TLS Contact หรือยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า BLS International โดยละช่องทางการยื่นคำร้องขอวีซ่าจะมีขั้นตอนอธิบายบนเว็บไซต์ทางการของแต่ละประเทศอย่างละเอียด
 3. ทำประกันภัยการเดินทางให้เรียบร้อย โดยประกันต้องมีวงเงินประกันไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท และต้องเป็นบริษัทประกันที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูต
 4. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอวีซ่าเชงเก้น หรือกรอกข้อมูลผ่านทางออนไลน์ โดยจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 5. จองคิวนัดหมายกับสถานทูต หรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าทั้ง 3 บริษัท ซึ่งตัวแทนทั้งหมดจะใช้วิธีการจองคิวผ่านทางระบบออนไลน์
 6. เดินทางไปสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแทนได้ ควรถึงก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 15 นาที พร้อมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด เช่น พาสปอร์ต เอกสารอื่น ๆ ทั้งตัวจริงและสำเนา
 7. สถานทูตศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า จะเก็บข้อมูลลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว และถ่ายภาพหน้าเต็ม โดยต้องเป็นภาพหน้าตรง พื้นหลังขาว ไม่มีอะไรมาบังหน้ายกเว้นแว่นสายตา
 8. การยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นอาจมีการเรียกสัมภาษณ์ในภายหลัง ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณา จึงควรเตรียมตัวให้พร้อมไว้ก่อน
 9. เมื่อเสร็จทุกขั้นตอนที่กล่าวมาด้านบน ก็ถือว่าการขอวีซ่าเชงเก้นเสร็จสิ้นลง โดยปกติแล้วจะทราบผลภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันยื่นเอกสาร และสามารถไปรับเอกสารและพาสปอร์ตคืนหลังจากทราบผลแล้วได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หรือสามารถให้จัดส่งมาทางไปรษณีย์ได้


รับทำวีซ่า Tumvisa.com เราพร้อมให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีปัญหาการขอวีซ่า
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
ตอบกระทู้ 


** ข้อแตกต่างระหว่างการตอบกระทู้โดยใช้กล่อง comment ของ Facebook กับกล่องตอบข้อความของทางเว็บ


ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูกระทู้นี้: 1 ผู้เยี่ยมชม