ตอบกระทู้ 
 
คะแนนกระทู้:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เปิดรับสมัคร...ปริญญาโท (ภาคค่ำ)
Tue, 15 Sep 09, 11:51
Post: #1
เปิดรับสมัคร...ปริญญาโท (ภาคค่ำ)
ปริญญาโท.., ป.โท, ศึกษาต่อปริญญาโท, เรียนต่อปริญญาโท ปี 2552
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่เปิดสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
เปิดรับสมัคร...ปริญญาโท (ภาคค่ำ)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)
• สาขาวิชาการบริหารทั่วไป รุ่นที่ 5 (General Administration Program)
หลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
หลักสูตร 1 ปี ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร นอ./นปส./เสธ.ทบ/เสธ.ทร./วทร./นพส
(เสียค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ)
ภาคค่ำ เรียนเฉพาะ วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ระหว่างเวลา 18.00 น.-21.00 น.
เปิดรับสมัครทุกวัน (วันจันทร์ – วันอาทิตย์) หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 ตุลาคม 2552
รอบที่ 1 : สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น.-12.00 น.
รอบที่ 2 : สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.
(สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด) เปิดรับสมัครเพียง ปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น
เอกสารที่ใช้สมัครเรียน 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาผลการเรียน 4. สำเนาใบปริญญาบัตร 5. รูป 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 6. ค่าสมัครสอบ 700 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งชำระรวม 4 ครั้ง ๆ ละ 40,000 บาท (ทุก ๆ 6 เดือน)
ระบบเหมาจ่าย ไม่บานปลาย มีสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
• ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา
• ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอนทุกรายวิชา ตลอดหลักสูตร
• ค่าบริการ Internet การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และค่าบริการห้องสมุด
• พร้อมการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
• เสื้อสูทพิธีการ
• การจัดงานปฐมนิเทศ และ งานปัจฉิมนิเทศ งานรดน้ำขอพร งานไหว้ครู อื่น ๆ ฯลฯ
• มีคณาจารย์ประจำให้คำปรึกษา และระบบติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด
เรียนที่ : ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์ อาคารเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ในพื้นที่ 1,400 ตรม. พร้อม
ห้องสมุดและห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ถ.ศรีนครินทร์ พร้อมอาคารจอดรถยนต์ 1,400 คันในร่มตลอดทั้งวัน ดูรายละเอียดหลักสูตร http://www.gspa-buu.netโทรศัพท์: 02-325-9068, Hotline: 0-81-915-2566
*** พัฒนาตน พัฒนางาน ประสบการณ์กว้างไกล***
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
ตอบกระทู้ 


** ข้อแตกต่างระหว่างการตอบกระทู้โดยใช้กล่อง comment ของ Facebook กับกล่องตอบข้อความของทางเว็บ


ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูกระทู้นี้: 1 ผู้เยี่ยมชม