ตอบกระทู้ 
 
คะแนนกระทู้:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ใครร้อนเงินเชิญทางนี้จะกู้ฉุกเฉินอย่างไรให้ผ่านเกณฑ์
Tue, 20 Jul 21, 23:44
Post: #1
ใครร้อนเงินเชิญทางนี้จะกู้ฉุกเฉินอย่างไรให้ผ่านเกณฑ์
เมื่อธนาคารของรัฐและเอกชนบางแห่งเปิดเงื่อนไขให้เงินฉุกเฉิน เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในคราวจำเป็น ซึ่งจะมีธนาคารใดและมีหลักเกณฑ์ใดบ้างนั้นไปดูกันเลย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธกส.เปิดให้ลงทะเบียนเงิน กู้ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อวิกฤตโควิด ระยะเวลาของโครงการตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตร อายุ 20 ปีบริบูรณ์
- มีสัญชาติไทย มีสถานที่ทำงานหรือสถานที่ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง
- มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน สามารถติดต่อได้
- เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
- ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรน
- ต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)
วงเงินกู้ที่จะได้รับ รายละไม่เกิน 10,000 บาท การชำระหนี้คืนจะจัดเก็บเป็นรายเดือน โดยปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก ระยะเวลาในการชำระให้แล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน

ธนาคารกสิกรไทย กับ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ช่วยได้
ผู้กู้เพียงมีเงินเดือนประจำขั้นต่ำเพียง 7,500 บาท ก็สามารถกู้แบบฉุกเฉินนี้ได้แล้ว โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- สัญชาติไทย มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์
- ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 7,500 บาท เป็นต้นไป
- มีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งเบอร์มือถือส่วนตัว, เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานและที่บ้าน
- อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
- เอกสารแสดงรายได้ สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
- เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
- หากมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้
- วงเงินกู้จะแปรผันตามอัตราเงินเดือนหรือรายได้ที่ได้แจ้งกับทางธนาคาร โดยเริ่มแรกจะได้วงเงินกู้ 6,000 บาท มีระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน

ธนาคารไทยพานิชย์ สินเชื่อบุคคล Speedy Loan
สินเชื่อบุคคล Speedy Loan สินเชื่อเงินสด ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครผ่านรับเงินสดเข้าบัญชีในทันที สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ซึ่งกำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ดังนี้
- มีอายุ 20 – 60 ปี
- มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท
- มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งที่ทำงาน ที่บ้านและมือถือ

เอกสารในการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
- สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองหรือสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
- สำหรับเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ - สำเนาหนังสือจดทะเบียนจากกระทรวงพานิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
- สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่จะรับโอนเงิน
วงเงินอนุมัติเริ่มต้น 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและรายได้ที่ได้รับ สูงสุด 5,000,000 บาท ระยะเวลาในการผ่อนชำระเริ่มต้น 12 เดือน สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้โดยตรงที่ธนาคารไทยพานิชย์สาขาใกล้บ้าน
สำหรับผู้ที่สนใจจะ กู้ฉุกเฉิน (เพิ่มเติม: https://krungthai.com/th/financial-partn...ncial/439) หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดมาข้างต้น สามารถเตรียมเอกสารเข้าไปติดต่อที่ธนาคารได้โดยตรงเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่มาข้อมูล
- https://www.baac.or.th/th/content-news.p...3&inside=1
- https://www.kasikornbank.com/th/personal...sLoan.aspx
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
ตอบกระทู้ 


** ข้อแตกต่างระหว่างการตอบกระทู้โดยใช้กล่อง comment ของ Facebook กับกล่องตอบข้อความของทางเว็บ


ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูกระทู้นี้: 1 ผู้เยี่ยมชม