ตอบกระทู้ 
 
คะแนนกระทู้:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เพื่อให้ประเทศพัฒนาได้อย่างก้าวหน้า ประชาชนทุกท่านควรชำระภาษีของตนเอง
Sat, 27 Mar 21, 19:23
Post: #1
เพื่อให้ประเทศพัฒนาได้อย่างก้าวหน้า ประชาชนทุกท่านควรชำระภาษีของตนเอง
เพื่อให้ประเทศพัฒนาได้อย่างก้าวหน้า ประชาชนทุกท่านควรชำระภาษีของตนเอง
การเสียภาษี เป็นหน้าที่ประชาชนทุกคน ที่จะต้องเสียภาษีตามกฎหมายที่ได้รับทุกประเภท เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม เพราะอาจต้องเสียภาษีย้อนหลัง และเราควรให้ความร่วมกับทุกหน่วยงานในการชำระภาษีตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถนำเงินพัฒนาประเทศและองค์กรให้มีความแข็งแรง ให้การพัฒนาประเทศเป็นได้อย่างต่อเนื่องและมีความเจริญรุ่งเรืองจากการที่ประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือในการเสียภาษีที่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับหน้าที่ประชาชนทุกคน
หลายท่านที่กำลังให้ความสนใจในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นั้น จำเป็นต้องการเรื่องการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้สามารถชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะมีการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกปี และเนื่องด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคระบาดทั่วโลก ทำให้กระทรงมหาดไทยมีการลดภาษที่ดิน 90% ของมูลค่าที่ดิน โดยชำระเพียง 10% ของมูลค่าที่ดินเท่านั้น ซึ่งการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น มีการเรียกเก็บภาษีที่แตกต่างกันออกไปตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยแบ่งทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีที่ดินออกเป็น 4 ประเภท คือ ที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม อื่นๆที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรม และที่รกร้างว่างเปล่า
โดยการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้เป็นการแทนภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อให้การชำระภาษีที่ดินนั้นโปร่งใส ไม่ซับซ้อน และยังเป็นการปรับโครงสร้างการเสียภาษีที่ดินให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น โดยผู้ที่กำลังให้ความสนใจในการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้น นอกจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็นต้องรู้แล้วนั้น ราคาประเมินที่ดิน 2564 ก็เป็นอีกสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะปีนี้มีราคาการประเมินที่ดินที่สูงขึ้น อาจเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนทั้งหลาย แต่อาจส่งผลกระทบต่อผู้เสียภาษีที่ดินหลายๆท่าน ที่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น และยังขัดแย้งต่อเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ทำให้ประชาชนหลายคนได้รับผลกระทบ
การเรียกเก็บภาษีที่ดินนั้นมีอัตราการชำระภาษีที่แตกต่างกันออกไปตามการใช้งานของที่ดิน และการเป็นเจ้าของในที่ดินและทรัพย์สินต่างๆที่มีมูลค่าที่แตกต่างกันออกไป โดยทุกคนที่ต้องชำระภาษีที่ดินนั้น จำเป็นต้องชำระภาษีตามกฎหมาย โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชำระให้ตรงตามเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถนำเงินที่ประชาชนทุกคนได้ชำระตามกฎหมายนั้น ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งหากประชาชนทุกคนทำตามหน้าที่และไม่ได้มีฉ่อโกงใดๆ ก็ไม่จำเป็นต้องการกลัวการเสียภาษี ซึ่งหากท่านหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและมีการตรวจสอบได้นั้น อาจทำให้ท่านต้องชำระภาษีย้อนหลัง และอาจถูกดำเนินการทางกฎหมายได้อีกด้วย ซึ่งอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ขึ้นอยู่กับมูลค่าของที่ดินที่เราครอบครอง ถึงแม้ในปี 2564 กรมธนารักษ์จะมีการปรับราคาที่ดินพุ่งขึ้นสูง แต่อย่างไรก็ตามการเสียภาษีนั้นก็ยังเป็นหน้าที่ของประชาชนที่เราควรเคารพและทำตามกฎหมาย และชำระภาษีของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถตรวจสอบภาษีของตนเองได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
ตอบกระทู้ 


** ข้อแตกต่างระหว่างการตอบกระทู้โดยใช้กล่อง comment ของ Facebook กับกล่องตอบข้อความของทางเว็บ


ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูกระทู้นี้: 1 ผู้เยี่ยมชม