ตอบกระทู้ 
 
คะแนนกระทู้:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รณรงค์เก็บขยะ ใช้ถุงพลาสติกชีวภาพ หลังน้ำมันรั่วบนเกาะเสม็ด
Fri, 15 Aug 14, 11:24
Post: #1
รณรงค์เก็บขยะ ใช้ถุงพลาสติกชีวภาพ หลังน้ำมันรั่วบนเกาะเสม็ด
[Image: 1404661963_R0015714_JP_o.jpg]
หลังจากเหตุการณ์น้ำมันรั่ว ที่เกาะเสม็ด ที่เราต้องให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูธรรมชาติ และการท่องเที่ยวของเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอบ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการการใช้ถุงขยะพลาสติกชีวภาพ PBS คัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ ณ เกาะเสม็ด” เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะพลาสติกบนเกาะเสม็ด ที่นักท่องเที่ยวต่างชอบพูดกันว่าบนเกาะเสม็ดมีขยะเยอะ โดยได้คัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อนำมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งคาดว่าช่วยลดปัญหาการกำจัดขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้กว่า 100 ตัน/เดือน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน คิดเป็นปริมาณคาร์บอนได้ถึง 1,600 ตัน/ปี

[Image: DSC_0002_2.jpg]

นายสันติ สาทิพย์พงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นมีความสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1. การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติดชีวภาพ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นหน่วยงานประสานให้เกิดการดำเนินการ ถ้าหากสามารถผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพลาสติกชีวภาพ จะก่อให้เกิดผลดีต่อประชาชนในอนาคต การรณรงค์ให้มีการใช้พลาสติกชีวภาพจะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพได้ 2. เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ปัญหาขยะเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญ และปุ๋ยชีวภาพมีข้อดีที่นำไปเพาะปลูกพืชโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การเอาขยะในพื้นที่มาผลิตปุ๋ย นอกจากจะลดขยะแล้วยังช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขอแสดงความขอบคุณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอบ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ สนช. ที่ได้สร้างความร่วมมือที่ดีและสร้างสรรค์ และหวังว่าจะช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีๆ ของเกาะเสม็ดกลับคืนมาและเกาะเสม็ดเป็นชุมชนสีเขียวในเร็ววัน

[Image: DSC_0005.jpg]

นายภิมุข สิมะโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “การดำเนินโครงการนำร่อง ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ในครั้งนี้ นับว่ามีความเหมาะสมยิ่ง เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีมีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมากและก่อให้เกิดขยะประมาณ 6 ตัน/วัน อีกทั้งสภาพพื้นที่เป็นเกาะมีทะเลล้อมรอบทำให้มีพื้นที่จัดการขยะที่จำกัด จึงเกิดการจัดการขยะที่ไม่ถูกหลัก เช่นการเผาขยะในบริเวณเปิด เป็นต้น โดยอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในวงกว้าง และทำให้สถานที่ท่องเที่ยวมีความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว แต่ในปัจจุบันได้มีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ซึ่งประชาชนในเกาะเสม็ดได้มีการคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมักและไบโอดีเซลมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น โครงการนี้จะเป็นการสนับสนุนแนวทางในการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเป็นกรณีศึกษาที่สร้างความเข้าใจและข้อมูลที่แสดงผลได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการขยะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติต่อไปในอนาคต”

ด้าน ดร.ปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. กับ มิตซูบิชิ เคมิคอล ได้เข้าร่วมสนับสนุนดำเนินการแปรรูปขยะให้เป็นประโยชน์ โดยใช้ถุงพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Biodegradable Plastic) ในการคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อนำไปผลิตปุ๋ยชีวภาพ โดยพิจารณาใช้ถุงพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Biodegradable Plastic) ที่ส่วนผสมระหว่าง PLA และ PBS ซึ่งมีความยืดหยุ่นและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายในเวลา 6 เดือน จึงเหมาะสมต่อการคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อนำไปผลิตปุ๋ยชีวภาพ ช่วยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของเกาะ และสร้างรายได้ในการจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอีกด้วย ทั้งนี้ ปตท. และ มิตซูบิชิ เคมิคอล ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงหมักย่อยถุงบรรจุขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ และให้บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิตถุงพลาสติกดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการนำร่องนี้สอดคล้องกับนโยบาย “Green Society” ของกลุ่ม ปตท. ในการจะสร้างให้เกิดสังคมสีเขียว ด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) และไม่มีอันตรายต่อสุขภาพถึงมือผู้บริโภคในที่สุด สำหรับ Green Product ของกลุ่ม ปตท. ที่ผลิตจากพืชพรรณธรรมชาติ นอกจากผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคย เช่น น้ำมันไร้สารตะกั่ว น้ำมันแก๊ซโซฮอล ไบโอดีเซล ก๊าซ NGV แล้วยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สำคัญคือ “พลาสติกชีวภาพ” ซึ่งกลุ่ม ปตท. ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของพลาสติกชีวภาพ และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ช่วยลดภาวะโลกร้อน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร จึงได้มุ่งมั่นศึกษาพัฒนาการผลิต ตลอดจนแสวงหาโอกาสในการพัฒนาตลาดพลาสติกชีวภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจที่จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจให้เข้าสู่ระดับโลก โดยจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เลือกใช้วัตถุดิบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
Thu, 16 Jun 16, 13:52
Post: #2
RE: รณรงค์เก็บขยะ ใช้ถุงพลาสติกชีวภาพ หลังน้ำมันรั่วบนเกาะเสม็ด


gclub
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
ตอบกระทู้ 


** ข้อแตกต่างระหว่างการตอบกระทู้โดยใช้กล่อง comment ของ Facebook กับกล่องตอบข้อความของทางเว็บ


ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูกระทู้นี้: 1 ผู้เยี่ยมชม