ตอบกระทู้ 
 
คะแนนกระทู้:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เครื่องวัดแก๊ส ตัวช่วยในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ
Mon, 19 Oct 20, 14:13
Post: #1
เครื่องวัดแก๊ส ตัวช่วยในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ
[Image: factory-building-with-black-smoke-from-c...mp;ext=jpg]

โดยส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน มักได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงานในที่อับอากาศ ซึ่งมีหลายสาเหตุที่ทำให้การทำงานในพื้นที่อับอากาศอันตรายมากกว่าการทำงานทั่วไป โดยที่การจำกัดความเสี่ยงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นควรมีการประเมินความเสี่ยงและเตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบก่อนเข้าไปในที่อับอากาศ อาทิเช่น เครื่องวัดแก๊ส เป็นต้น อีกทั้งควรศึกษาถึงข้อบังคับในการทำงานในที่อับอากาศอีกด้วย

ความหมายของพื้นที่อับอากาศ
สถานที่ทำงานที่มีทางเข้าออกจำกัด มีการระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพียงพอ จึงทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นที่สะสมของสารเคมีเป็น พิษ สารไวไฟ รวมทั้งออกซิเจนไม่เพียงพอ เช่น อุโมงค์ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องวัดแก๊ส
เครื่องวัดแก๊ส เป็นอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัย ใช้สำหรับตรวจสอบพื้นที่และบริเวณที่ปฏิบัติงานว่ามีปริมาณสารพิษ สารไวไฟ ตลอดจนก๊าซออกซิเจนว่าอยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ ควรดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึก Calibration เท่านั้น

หลักการเตรียมตัวเข้าไปในที่อับอากาศ
ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเข้าไปในที่อับอากาศที่ใดก็ตาม ควรผ่านการฝึกอบรมและมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบและประเมินอันตรายทั้งภายในและภายนอกที่อับกาศ ดังนี้

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ
  • ควรทดสอบอากาศภายนอก เพื่อเปรียบเทียบกับอากาศภายในสถานที่อับอากาศก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน
  • เพื่อความปลอดภัยควรมั่นใจว่าได้ว่า มีการตรวจสอบอากาศภายในครบทุกตำแหน่ง (บน กลาง ล่าง)
  • ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานที่ได้รับการอบรมแล้ว จะใช้อุปกรณ์เครื่องวัดแก๊สที่มีท่อและสายสำหรับตรวจวัดแก๊สในระยะไกล (Remote probes and sampling lines) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของอากาศ
  • อุปกรณ์เครื่องวัดแก๊สควรได้รับการตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์สม่ำเสมอก่อนใช้งาน

อย่างไรก็ตาม เครื่องวัดแก๊สมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุม ใช้ในการตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้ติดไฟและเป็นพิษและการลดลงของออกซิเจน เพื่อให้กระบวนการสามารถปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ โดยมีการส่งเสียงเตือนไปยังผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีการรั่วไหลเกิดขึ้น เพื่อให้หนีออกมาจากสถานที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที จึงทำให้อุปกรณ์ประเภทนี้มีความสำคัญ เนื่องจากมีก๊าซหลายชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตอินทรีย์ เช่น มนุษย์หรือสัตว์
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
ตอบกระทู้ 


** ข้อแตกต่างระหว่างการตอบกระทู้โดยใช้กล่อง comment ของ Facebook กับกล่องตอบข้อความของทางเว็บ


ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูกระทู้นี้: 1 ผู้เยี่ยมชม