ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี (แวะวัดโสธรวรารามวรวิหาร).. - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ท่องเที่ยว Travel (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Forum: วิถีชิวิต ชุมชน ตลาด วัฒนธรรม (/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Thread: ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี (แวะวัดโสธรวรารามวรวิหาร).. (/showthread.php?tid=2361)ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี (แวะวัดโสธรวรารามวรวิหาร).. - bonny - Wed, 29 Feb 12 07:53

เป็นการเดินทางท่องเที่ยวต่อจากกระทู้ตามลิงค์ข้างล่างนี้
http://www.thaibuddytrip.com/forum/showthread.php?tid=2345
QQ พระพิฆเนศปางเสวยสุข วัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา QQ


เชิญติดตามเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวครับ


[attachment=3759]


RE: ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี (แวะวัดโสธรวรารามวรวิหาร).. - bonny - Wed, 29 Feb 12 07:57

เมื่อผมออกมาจากวัดสมานรัตนาราม เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.
มีคนไปสักการะ พระพิฆเนศปางเสวยสุข มากมายแต่เช้า
ผมเดินชม ถ่ายภาพ แสดงความเคารพ(ด้วยวิธีการง่ายๆ) และทานอาหารเช้าบนแพ
ก่อนจะไปตลาดคลองสวน 100 ปี ขอแวะที่วัดโสธร สักนิดครับ
ถึงวัดโสธร ประมาณ 11.30 น.รถชลอตัวตั้งแต่หน้าโรงพยาบาล


[attachment=3760]


RE: ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี (แวะวัดโสธรวรารามวรวิหาร).. - bonny - Wed, 29 Feb 12 07:59

วันนั้นเป็นเวลาที่ร้อนและแดดแรงมากจริง
นักท่องเที่ยวมากต้องจอดรถกันเดินไกล
มีผู้คนมานมัสการปิดทองหลวงพ่อพุทธโสธรจำนวนมากครับ

คล้ายๆภาพเปิดกระทู้ แต่คนละไฟล์
แดดจัดมากลองถ่ายคล่อมแสงมาดู หาความรู้ครับ


[attachment=3761]


RE: ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี (แวะวัดโสธรวรารามวรวิหาร).. - bonny - Wed, 29 Feb 12 08:06

แบบพระอุโบสถหลังใหม่
พระอุโบสถเป็นหลังคาประกอบเครื่องยอดชนิดยอดทรงมณฑปแบบไทย

[attachment=3762]
ต่อเชื่อมด้วยวิหารทั้งด้านหน้าและ ด้านหลังด้านข้างต่อเชื่อมด้วยอาคารรูปทรงเดียวกับพระวิหารเป็นอาคารมุขเด็จ จึงมีลักษณะเป็นอาคารมีหลังคา แบบจตุรมุขอย่างปราสาทไทย กว้าง 44.5 เมตร ยาว 123.50 เมตร

[attachment=3763]

ต่อเชื่อมด้วยวิหารทั้งด้านหน้าและ ด้านหลังด้านข้างต่อเชื่อมด้วยอาคารรูปทรงเดียวกับพระวิหารเป็นอาคารมุขเด็จ จึงมีลักษณะเป็นอาคารมีหลังคา แบบจตุรมุขอย่างปราสาทไทย กว้าง 44.5 เมตร ยาว 123.50 เมตร
[attachment=3764]


RE: ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี (แวะวัดโสธรวรารามวรวิหาร).. - bonny - Wed, 29 Feb 12 08:11

ส่วนกลางพระอุโบสถมียอดมณฑปสูง 85 เมตร ยอดมณฑปมีลักษณะเป็นฉัตร 5 ชั้น มีความสูง 4.90 เมตร ยอดฉัตรเป็นทองคำน้ำหนัก 77กิโลกรัม

[attachment=3765]
การก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ สร้างขึ้นครอบพระอุโบสถหลังเดิม โดยใช้เทคนิควิศวกรรมสมัยใหม่ โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายองค์หลวงพ่อพุทธโสธร และพระพุทธรูปทั้ง 18 องค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อ พ.ศ. 2531 และทรงประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคำ น้ำหนัก 77 กิโลกรัม ประดิษฐานเหนือยอดมณฑป เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2539
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาทรงตัดหวายลูกนิมิต เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549

[attachment=3766]

[attachment=3767]


RE: ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี (แวะวัดโสธรวรารามวรวิหาร).. - bonny - Wed, 29 Feb 12 08:15

ประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อโสธรนี้มีผู้เล่าสืบ ๆ กันมา
ดังว่า“หลวงพ่อโสธร” ลอยน้ำมา

[attachment=3768]
ดั่งพระพุทธองค์ตรัสว่า
สิ่งมหัศจรรย์นั้นเป็นอจินตัยไม่ควรคิดค้นหาเหตุผล
ความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารจะดลบันดาลให้เกิดมีเฉพาะผู้มีบุญวาสนา และผู้เลื่อมใสศรัทธาเชื่อมั่นเท่านั้น


[attachment=3769]


RE: ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี (แวะวัดโสธรวรารามวรวิหาร).. - bonny - Wed, 29 Feb 12 08:17

การแก้บนหลวงพ่อโสธร
ชาวบ้านนิยมบนขอพรจากองค์หลวงพ่อโสธร เมื่อสมหวังดังต้องการ ก็จะมาแก้บน
ที่นิยม นำมาถวายคือ ไข่ต้ม ผลไม้ พวงมาลัย และที่สำคัญคือละครชาตรี รำถวาย"หลวงพ่อโสธร"

[attachment=3770]

[attachment=3771]

[attachment=3772]


RE: ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี (แวะวัดโสธรวรารามวรวิหาร).. - bonny - Wed, 29 Feb 12 08:20

ผมเดินกลับออกมาพ้นประตูวัด เมื่อ 12.00 น.
ใช้เวลาที่วัดโสธร ประมาณ 30 นาที

รถติดจากหน้าวัดไปถึงถนนสาย 314 ยาว 3-4 กม.

[attachment=3773]

[attachment=3774]


RE: ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี (แวะวัดโสธรวรารามวรวิหาร).. - bonny - Wed, 29 Feb 12 08:24

ความร้อนของแสงแดด...ลูกสาวถามหาน้ำหวานอัดลม

ลกเดียวล้วนหลากด้าน ฉากฉายผ่านการล่วงเลย

ผมเดินทางต่อ...ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี...ที่ถูกเลือก


[attachment=3775]

[attachment=3776]


RE: ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี (แวะวัดโสธรวรารามวรวิหาร).. - bonny - Wed, 29 Feb 12 08:30

ตลาดนี้ตั้งอยู่เขตแดนต่อแดนระหว่างจ.สมุทรปราการและจ.ฉะเชิงเทราครับ
จุดขายอีกอย่างของตลาดคลองสวน 100 ปี คือสะพานข้ามคลองเล็กๆ
[attachment=3777]

สะพานข้ามคลองเล็กๆ ที่เชื่อม 2 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทราและสมุทรปราการเข้าไว้ด้วยกัน
เพียงแค่เดินข้ามสะพานไปตลาดอีกฝั่ง ก้อเป็นอีกจังหวัด

[attachment=3778]


RE: ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี (แวะวัดโสธรวรารามวรวิหาร).. - bonny - Wed, 29 Feb 12 08:34

เนื่องจากเป็นวันตรุษจีน ในวันนั้นร้านค้าที่ตลาดนี้ ปิดร้านประมาณครึ่งหนึ่ง
เรานั่งดื่มน้ำ มองวิถีที่นี่สบายๆ

[attachment=3779]

[attachment=3780]


RE: ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี (แวะวัดโสธรวรารามวรวิหาร).. - bonny - Wed, 29 Feb 12 08:37

เป็นตลาดเก่าจริง
มิใช่ตลาดที่จัดขึ้น และนำแม่ค้าพ่อค้าเข้ามาขายสินค้า

เป็นที่ ที่ชาวบ้านร้านค้าเขาอยู่ และค้าขายกันเดิมๆ และนักท่องเที่ยวผ่านเข้ามาเยือน


[attachment=3781]

[attachment=3782]


RE: ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี (แวะวัดโสธรวรารามวรวิหาร).. - bonny - Wed, 29 Feb 12 08:49

เป็นอีกวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวคลองสวน ที่นี่อาศัยรวมกันอยู่ทั้งชาวไทย เชื้อสายจีน ชาวไทยพุทธ และพี่น้องชาวมุสลิม เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว
มองไปรอบๆสังคมที่นี่จะพบ วัด โรงเจ และมัสยิด ที่ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกัน


[attachment=3784]

[attachment=3785]