ถ้าให้เลือก คุณชอบฤดูไหนมากที่สุด
ฤดูหนาว 71.43%
10 71.43%
ฤดูร้อน 0%
0 0%
ฤดูฝน 21.43%
3 21.43%
ชอบทุกฤดู 7.14%
1 7.14%
Total: 14 votes 100%