คุณเตรียมตัวอย่างไรกับการรับมือไข้หวัดใหญ่ 2009
สวมหน้ากาก ล้างมือ ปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะ 58.33%
7 58.33%
ไม่ได้ทำอะไร ใช้ชีวิตเหมือนเมื่อก่อน 16.67%
2 16.67%
ทำบ้าง ไม่ทำบ้างแล้วแต่สถานที่ 25.00%
3 25.00%
Total: 12 votes 100%