สงกรานต์ปีนี้ คุณได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดหรือไม่
ฉันกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด 44.44%
4 44.44%
ฉันไม่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิด 33.33%
3 33.33%
ฉันอาศัยอยู่ที่บ้านเกิดอยู่แล้ว 22.22%
2 22.22%
Total: 9 votes 100%