Tag Archives: เทศกาลเที่ยวพิมาย

งานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2555 จ.นครราชสีมา

เมืองพิมายเป็นเมืองที่มีอารยธรรมสืบสานต่อกันมาอย่างยาวนาน ชุมชนเมืองพิมายในอดีตกาลนั้น ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และรุ่งเรืองถึงขีดสุดในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะเห็นได้จากหลักฐานสำคัญ อันยิ่งใหญ่ และงดงามเป็นที่สุด นั่นคือ “ปราสาทหินพิมาย” เพื่อเป็นการสมโภชเมือง ในวาระที่เมืองพิมายมีอายุยาวนานนับพันปี จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2555 อย่างยิ่งใหญ่เพื่อประกาศให้ชาวไทย และชาวต่างประเทศได้ร่วมรับรู้และร่วมยินดีกับวาระดังกล่าว