ตอบกระทู้ 
 
คะแนนกระทู้:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Contact Commander Veldaban at Keldagrim
Fri, 09 Jul 21, 15:40
Post: #1
Contact Commander Veldaban at Keldagrim
Opening briefing: Lucien has not only gained the Staff of Armadyl but also the Stone of Jas. War is surely coming soon. Following the time that Lucien was given the Stone of Jas, the only man who might know about it left Lumbridge's caves. The Red Axe Corporation is now back in Keldagrim and refuses any information about RS gold their absense. King Narnode gets more concerned about the Arposandra spectre. Questions blaze: what is Lucien will do, where is Movario, why did Glouphrie the untrusted take down Argento before he left some time ago, and what does the Drunken Dwarf's claims of Dragons have to have to do with the Red Axe? The answers will come, and so shall what the King Black Dragon says are the consequence of asking the question.

Contact Commander Veldaban at Keldagrim and you'll be informed that the Red Axe is now available. For more information, you will need to join the Consortium to get back in. Talk to the Giant Dwarf company executive and offer to do a job. When you return, the Red Axe will inform you that they've just bought your contract. They are now your boss. You need to talk to Hreidmar who is your new boss. You must do buy RuneScape gold a job for him and you will be dismissed in the near future.
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
ตอบกระทู้ 


** ข้อแตกต่างระหว่างการตอบกระทู้โดยใช้กล่อง comment ของ Facebook กับกล่องตอบข้อความของทางเว็บ


ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูกระทู้นี้: 1 ผู้เยี่ยมชม