ตอบกระทู้ 
 
คะแนนกระทู้:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
PS4 Repair dubai
Tue, 06 Jul 21, 18:57
Post: #1
PS4 Repair dubai
How To repair ps4 :-
Ps4 and ps5 repair Simply give us the PS5 you're having trouble with and explain the situation. We’ll do whatever we can to figure out what's causing the problem and fix it so you can sit back, relax, and enjoy using your console in the comfort of your own home once more. Ps4 repair dubai have expert team assure you the quality work and 100% satisfaction, we use genuine spare parts and warranty for our service.
Your PS4,PS5 That Does Not Want Turn On?
Did your PS5 suddenly fail and refuse to turn on? This is a typical issue that many other PlayStation 5 users have encountered! It's a frustrating situation, particularly if you were just having fun playing video games when it happened. Fortunately, there are many options for resolving this problem, that we'll discuss today might be the one what works best for you.
Here are a few basic solutions for a PS5 that won't turn on, you may try:
1. Restart the PS4,PS5
A simple restart is often all that is needed to get the PS5 back up and running. Keep the power button down for about fifteen seconds to restart your PS5.This will cause the PS5 to restart, and you will receive a brief error message when it does. Apart from that alert message, the PS5 should continue to work normally.
2. Switch it off and On
If a restart does not work, you will need to turn your console off and on completely. Keep the power button down before the blinking LED stops flashing. After that, disconnect the console from the power source and set it aside for about 20 minutes. After that, reconnect it to the power source and turn it on.
3. Insert a disc
If you have PS5 with CD drive and it empty, you should try inserting a game disk into it. The PS5 isn't on or isn't working properly if it won't recognize the disk! If it accepts it normally, the PS5 is in good working order. This could indicate that something other than the PS4 repair dubai solve issues.
4. Use another power cord
The PS5 is powered by the standard IEC C7 power cable, which is also used by the PS4 and PS3.If you have some spare IEC C7 power cables lying around, give them a try!It's possible that the cable won't be able to transmit enough or any power to the console, causing it to fail or not turn on.Only make sure you try the new cable on something else to ensure it works.
5. Turn On PS4,PS5 in safe mode
If still your PS5 won't start normally, you might need to start it "safe mode." To do so, turn off the PS5 first, then press and hold the power button until the second beep sounds. After that, press and hold the power button when selecting Safe Mode to restart your console.
You can also reset your PS5 repair dubai from here, but proceed with caution. The PS4 will be reset to its factory settings, which means you will lose all of your files. As a result,


ไฟล์แนบ รูปภาพ
   

PS4 repair dubai experts will be happy to help, answer any questions gaming device Ps4,Ps5,game console,Playstation any game device
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาชิกท่านนี้ ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
ตอบกระทู้ 


** ข้อแตกต่างระหว่างการตอบกระทู้โดยใช้กล่อง comment ของ Facebook กับกล่องตอบข้อความของทางเว็บ


ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูกระทู้นี้: 1 ผู้เยี่ยมชม