ตอบกระทู้ 
 
คะแนนกระทู้:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับหน้าที่ของนิติคอนโดกัน
Mon, 27 Jul 20, 07:02
Post: #1
เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับหน้าที่ของนิติคอนโดกัน
สำหรับเพื่อนๆคนใดที่อาศัยอยู่ในคอนโดหรือกำลังจะตัดสินใจซื้อคอนโดหรือเช่าคอนโดอยู่อาศัยนั้น แน่นอนว่าในการศึกษารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับคอนโดนั้นเราก็อาจจะเจอกับคำว่านิติอาคารชุดหรือนิติคอนโดเข้าแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไร ซึ่งในวันนี้หากใครก็ตามที่ยังไม่สามารถขายข้อสงสัยได้ในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดหรือนิติคอนโดนั้น เราก็มีคำตอบมาฝากเพื่อนๆกันด้วยเกี่ยวกับหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุด
1. จะมีหน้าที่ในการจัดการเรื่องต่างๆ เริ่มตั้งแต่การดูแลทรัพย์สินส่วนกลางที่มีอยู่ภายในคอนโดนั้นให้มีสภาพปกติพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ไปจนถึงการดูแลรักษาผลประโยชน์ต่างๆของเจ้าของร่วม
2. จะมีหน้าที่ในการจัดซื้อหรือจัดหาทรัพย์สิน รวมตลอดถึงเรื่องของการที่จัดให้มีบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแก่เจ้าของร่วมที่อยู่ในโครงการนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องอยู่ภายใต้ในระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการอาคารชุดหรือนิติคอนโดนั้น
3. จะมีหน้าที่ในการเรียกเก็บเงินกองทุนรวมไปถึงค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากเจ้าของร่วม ซึ่งก็คือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องแต่ละห้องภายในคอนโดนั้น ทั้งนี้เงินที่เรียกเก็บมานั้นก็เพื่อที่จะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูประโภคส่วนกลางต่างๆ รวมทั้งทรัพย์ส่วนกลาง และการให้บริการอื่น ๆ ในคอนโดโครงการนั้น
4. จะมีหน้าที่ในการดำเนินการต่างๆตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม หรือมติของคณะกรรมการคอนโด ทั้งนี้ทั้งนั้นมตินั้นจะต้องออกโดยไม่ขัดต่อข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดและก็พระราชบัญญัติอาคารชุดด้วย
5. จะมีหน้าที่ในการควบคุมการใช้ประโยชน์ทั้งภายในห้องชุด รายการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลางของเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยนั้นให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของพระราชบัญญัติอาคารชุด รวมไปถึงข้อบังคับและระเบียบต่างๆของนิติบุคคลอาคารชุดนั้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีในอนาคตก็ตาม
6. จะมีหน้าที่เป็นตัวแทนของนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอยู่ภายในขอบเขตของพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด หรือมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม รวมไปถึงยังมีอำนาจในการติดตาม ทวงหนี้ ฟ้องร้อง หรือบังคับคดี เป็นต้นด้วยได้
7. จะมีอำนาจในการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนตนเองก็ได้ในเรื่องต่างๆตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาคารชุดกองดำเนินการด้วย
8. แต่ถ้าหากว่าเป็นในกรณีเร่งด่วนนั้น ทางนิติคอนโดก็จะมีอำนาจในการจัดการเรื่องของความปลอดภัยอาคาร รวมไปถึงการกระทำใดๆเช่นวิญญูชนพึงจะกระทำรักษาและจัดการทรัพย์สินของตนเอง
9. จะมีหน้าที่ในการจัดประชุมใหญ่ตามข้อกำหนดที่ได้บังคับไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด
10. จะมีอำนาจในการกำหนดระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย แต่ทั้งนี้ก็จะต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติอาคารชุดและข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด
และที่เราได้กล่าวไปนั้นก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการต่างๆของนิติคอนโดหรือนิติอาคารชุด ทั้งนี้ก็เพราะว่าหากเราจะต้องอาศัยอยู่ในคอนโดจริงๆแล้วเราจะต้องมีการประสานงานในการแก้ปัญหาต่างๆภายในโครงการกับนิติคอนโด
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
ตอบกระทู้ 


** ข้อแตกต่างระหว่างการตอบกระทู้โดยใช้กล่อง comment ของ Facebook กับกล่องตอบข้อความของทางเว็บ


ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูกระทู้นี้: 1 ผู้เยี่ยมชม