ตอบกระทู้ 
 
คะแนนกระทู้:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
3 เหตุผลที่องค์กรควรใส่ใจการพัฒนาบุคลากร
Fri, 09 Nov 18, 15:11
Post: #1
3 เหตุผลที่องค์กรควรใส่ใจการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรนั้นคือการลงทุนกับการพัฒนาตัวบุคลากรเพื่อปรับปรุงและส่งเสริมศักยภาพของแต่ละบุคคลและตัวองค์กรในด้านทักษะ ด้านความชำนาญในการทำงาน ด้านทัศนคติ ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น จัดอบรมหรือจัดสัมมนา หรือวิธีอื่น ๆ อีกมากมายตามความเหมาะสม ซึ่งสำหรับหลาย ๆ องค์กรในปัจจุบัน การพัฒนาบุคลากรนั้นเป็นสิ่งที่ควรได้รับความสำคัญเป็นอย่างมาก และต่อจากนี้ไปคือเหตุผลสามข้อว่าทำไมการพัฒนาตัวบุคลากรถึงจำเป็นสำหรับองค์กรต่างๆ ได้แก่

1. ช่วยเตรียมตัวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
ทุกวันนี้สังคมโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกอย่างความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านการเมือง ฯลฯ หรือจะเป็นปัจจัยภายในตัวองค์กร เช่น การขยายหรือปรับลดขนาดขององค์กร การพัฒนาตัวบุคลากรให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงให้ได้นั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากองค์กรไม่สามารถปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงก็อาจส่งผลเสียให้องค์กรในหลาย ๆ ด้านจนไม่อาจแข่งขันในตลาดเพราะก้าวไม่ทันโลกได้ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจะช่วยให้คนในองค์กรมีความรู้ ความชำนาญ มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้นจนเกิดความคล่องตัวยืดหยุ่น สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมเพื่อการทำงานต่อไปในอนาคตได้นั่นเอง

2. ช่วยละลายพฤติกรรมบุคลากรภายในองค์กร
ความเป็นหนึ่งเดียวของบุคลากรภายในองค์กรนั้นเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมากอย่างหนึ่งในการที่ทางองค์กรจะก้าวหน้าต่อไปได้ หากบุคลากรขาดความเป็นหนึ่งเดียวกันก็อาจทำให้เกิดความติดขัดในการประสานงานและลดทอนประสิทธิภาพขององค์กรได้ ซึ่งการที่บุคลากรภายในองค์กรจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้นั้น การพัฒนาบุคลากรมีส่วนช่วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพัฒนาบุคลากรจะช่วยละลายลายพฤติกรรมของบุคลากร ช่วยหลอมรวมทัศนคติของบุคคลให้ไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นเพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ การละลายพฤติกรรมด้วยการพัฒนาบุคลากรนั้นจะช่วยให้บุคลากรมีความสามารถในการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งไปขึ้นไป และเสริมสร้างประสิทธิภาพของทางองค์กรได้อีกด้วย

3. ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างตัวบุคลากรกับองค์กร
ความผูกพันระหว่างตัวบุคลากรและตัวองค์กรนั้นก็เป็นอีกสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรก้าวหน้าต่อไปได้ เพราะหากบุคลากรขาดความผูกพันหรือจงรักภักดีต่อตัวองค์กร ก็อาจส่งผลให้อัตราการลาออกจากงานเพิ่มขึ้นจนต้องคอยหาบุคลากรใหม่มาทดทน ซึ่งจะทำให้ทางองค์กรสูญเสียบุคลากรที่มีทักษะและฝีมือไปก็เป็นได้ เพราะฉะนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงจำเป็นในการที่จะสร้างความผูกพันระหว่างตัวบุคลากรได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การพัฒนาตัวบุคลากรให้เกิดความผูกพันกับองค์กรยังจะช่วยให้บุคลากรใส่ใจกับงานและมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นอีก

[Image: 77358418-asian-business-people-or-busine....jpg?ver=6]

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาบุคลากรนั้นเป็นสิ่งที่องค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ควรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้บุคลากรในองค์กรพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และช่วยละลายพฤติกรรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นกลุ่มที่ดีแล้ว การพัฒนาบุคลากรก็จะช่วยสร้างความผูกพันและภักดีให้กับบุคลากรเพื่อให้ทางองค์กรสามารถรักษาบุคลากรฝีมือไว้ได้อีกด้วยนั่นเอง
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
ตอบกระทู้ 


** ข้อแตกต่างระหว่างการตอบกระทู้โดยใช้กล่อง comment ของ Facebook กับกล่องตอบข้อความของทางเว็บ


ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูกระทู้นี้: 1 ผู้เยี่ยมชม