รายงานความนิยมสำหรับ Nobita
สรุป
Nobita
(ประสบการณ์แก่กล้า)

คะแนนความนิยมทั้งหมด: 2

Reputation from Members: 1
Reputation from Posts: 1
Positives: 2
Neutrals: 0
Negatives: 0
  Positives Neutrals Negatives
Last week 0 0 0
Last month 0 0 0
Last 6 months 0 0 0
Comments
animeloli (0) - Last updated Wed, 10 Oct 12, 03:01
Rating given for Post #346

Positive (+1): [No comment]
gudjee (0) - Last updated Fri, 11 Apr 08, 16:36

Positive (+1): ขยันเขียนรู้เรื่องเก็บรายละเอียดดี