ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ - เกาะเสม็ด - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ท่องเที่ยว Travel (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Forum: ปรึกษาเรื่องเที่ยว (/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Thread: เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ - เกาะเสม็ด (/showthread.php?tid=947)เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ - เกาะเสม็ด - Nobita - Sat, 21 Nov 09 17:15

เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด” งานรื่นเริงประจำปีที่ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งงาน “เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด” งานประจำปีของจังหวัดระยองในระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม ของทุกปีเป็นงานที่เกิดจากความร่วมมือของทางจังหวัดระยอง โดยเทศบาลตำบลบ้านเพร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระรอง (ระยอง-จันทบุรี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดงานครั้งนี้มาเป็นครั้งที่9 ณ บริเวณท่าเทียบเรือและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ้านเพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การออกร้านจำหน่ายอาหารทะเลสด รสชาติอร่อย ราคาถูก และสนับสนุนกลุ่มอาชีพท้องถิ่นในตำบลบ้านเพให้มีรายได้ จากการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ซึ่งหลังจากการจัดงานผ่านมา 8 ปี นายไพรัตน์ อรุณเวสสะเศรษฐ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เปิดเผยว่าชายฝั่งบ้านเพได้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น กล่าวคือ เป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีสัตว์น้ำทะเลหนาแน่น ทั้ง กุ้งทะเล ปูทะเล ปลาหมึก ปลาทะเลหลากหลายพันธ์ หอยทะเลที่เคยสูญหายไปก็กลับมีขึ้นมาใหม่ เนื่องจากในทุกๆปีที่จัดงาน “เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด” จะมีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเป็นล้านๆ ตัวลงสู่ทะเล รวมทั้งมีการปลูกปะการังขึ้นเพิ่มเติม ทำให้ในขณะนี้บริเวณชายฝั่งหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ในครั้งแรกๆ โดยในปีนี้จะมีกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและฟื้นฟูชายฝั่งด้วยการให้นักท่องเที่ยวช่วยกันปลูกปะการังบริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลบ้านเพ ตั้งแต่ 9.00 น. ทุกวันในช่วงงาน “เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด” ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2552 นี้

งาน “เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด” จัดว่าเป็นงานที่จัดแล้วได้ผลตรงกับวัตถุประสงค์ของงานที่ต้องการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง โดยใช้เทศกาลและกิจกรรมบันเทิงที่สนุกสนานรื่นเริงชักชวนผู้คนมาร่วมงานเพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ชายฝั่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.banphesamedislandfestival.com/ เทศบาลตำบลบ้านเพ โทร. 0-3865-3431 0-386-3751 ต่อ 0
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง-จันทบุรี โทร. 0-3865-5420-1 ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง โทร. 0-3869-4102-3

จองห้องพัก ระยอง


RE: เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ - เกาะเสม็ด - ถั่วพู - Sun, 28 Feb 10 09:00

น่าไปจังโธ่ช่วยพาเราไปกันบ้างสิ


RE: เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ - เกาะเสม็ด - ผู้เยี่ยมชม - Tue, 14 Aug 12 19:57