ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
คนหนึ่ง....ถึงอีกคน - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: คนหนึ่ง....ถึงอีกคน (/showthread.php?tid=943)คนหนึ่ง....ถึงอีกคน - ae_chan - Fri, 20 Nov 09 09:57


คนนึงวิ่งตาม...อีกคนวิ่งหนี
คนนึงฟุ้งซ่าน...อีกคนไม่คิดอะไรเลย
คนนึงสนใจ ใส่ใจ ดูแล เป็นห่วง...อีกคนไม่เคยรู้สึกว่ามีค่า
คนนึงโทรไปแล้วหาเรื่องคุย...อีกคนรับสายแล้วหาเรื่องวาง
คนนึงอยากเจอนานๆทีก้อยังดี...อีกคนทำงาน ไม่ว่าง อยากพัก
คนนึงคิดถึงอีกคน...แต่อีกคนแกล้งทำเปนไม่รับรู้
คนนึงเพิ่งหยุดร้องไห้แล้วโทรหา...อีกคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเสียงเปลี่ยนไป
บางครั้งคุณควรคิดย้อนกลับไปถึงคนที่เค้ารักและเป็นห่วงคุณบ้าง
อย่าทำเหมือนความรู้สึกและสิ่งดีๆ ที่เค้าทำให้คุณ ไม่มีค่า ไม่มีความหมายอะไรเลย
อย่าทำร้ายความรู้สึกของคนที่รักคุณ...ดูแลความรู้สึกของคนข้างๆคุณบ้าง
อย่าให้ความรู้สึกดีๆต้องจางหายไป