ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ภาษาไทยสำหรับ MyBB 1.2.8 Thai Language Pack - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: เกี่ยวกับเว็บ (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: MyBB Thai (/forumdisplay.php?fid=4)
+---- Forum: MyBB ภาษาไทย (/forumdisplay.php?fid=12)
+---- Thread: ภาษาไทยสำหรับ MyBB 1.2.8 Thai Language Pack (/showthread.php?tid=92)ภาษาไทยสำหรับ MyBB 1.2.8 Thai Language Pack - Nobita - Tue, 03 Jul 07 06:28

ภาษาไทยสำหรับ MyBB 1.2.8

การติดตั้ง:
  • เราได้แนบวิธีการติดตั้งไปใน thai128.rar ด้วยแล้วครับ
ขอให้สนุกครับ :P

## Fair Play ##
กรุณาให้เครดิตกับทีมงานโดยการไม่ลบหรือดัดแปลงส่วนลิงค์ของ Copyright ของเว็บบอร์ดครับ :P