ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ท่องเที่ยว Travel (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Forum: ปรึกษาเรื่องเที่ยว (/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Thread: งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ (/showthread.php?tid=887)งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ - Nobita - Sat, 10 Oct 09 15:58

งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2552
ณ ช่วงประตูท่าแพ, หน้าสำนักงานเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่

“สืบฮีต สานฮอย ต๋ามโคมผ่อกอย ยี่เป็งล้านนา”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่” “สืบฮีต สานฮอย ต๋ามโคมผ่อกอย ยี่เป็งล้านนา” หรือ Chiang Mai “Yee Peng” (Loy Krathong Festival) ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม ทำให้เกิดพัฒนาการทางด้านความผสมผสานระหว่างดนตรีล้านนากับดนตรีสากล อีกทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสกับเยาวชนในเขตจังหวัดภาคเหนือได้แสดงความ สามารถในด้านดนตรี และศิลปวัฒนธรรมภายในงานอีกด้วย

[attachment=2175]

คลิกเพื่อดู กำหนดการงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

ต้องการ จองโรงแรมที่เชียงใหม่