ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง จ.สกลนคร - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ท่องเที่ยว Travel (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Forum: ปรึกษาเรื่องเที่ยว (/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Thread: ประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง จ.สกลนคร (/showthread.php?tid=868)ประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง จ.สกลนคร - Nobita - Sat, 26 Sep 09 15:03

ประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
วันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2552
ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ. เมือง จังหวัดสกลนคร

[attachment=2157]

กิจกรรม
การประกวดปราสาทผึ้ง พร้อมชมขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตา การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การประกวดฟ้อนหางนกยูงบนหัวเรือ “เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล” จำหน่ายอาหาร สินค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อของจังหวัดสกลนคร การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
1. กำหนดการงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
2. เกี่ยวกับประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

สอบถามรายละเอียด
สำนักงานจังหวัดสกลนคร โทร. 0 4271 1065
สำนักงานเทศบาลเมืองสกลนคร โทร. 0 4271 1203
ททท. สำนักงานนครพนม โทร. 0 4251 3490 –2
e-mail : tatphnom@tat.or.th

ที่มา: http://thai.tourismthailand.org