ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
Google Wave ทดสอบใช้งานได้แล้วปลายเดือนกันยายนนี้ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: คอมพิวเตอร์-ไอที (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: คอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต (/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Thread: Google Wave ทดสอบใช้งานได้แล้วปลายเดือนกันยายนนี้ (/showthread.php?tid=835)Google Wave ทดสอบใช้งานได้แล้วปลายเดือนกันยายนนี้ - ComMan - Sat, 05 Sep 09 12:25

[attachment=2116]

หลังจากเปิดตัวครั้งใหญ่ในงาน Google I/O ที่ผ่านมา หรือชื่อเต็มคือ Innovation in the Open ซึ่งเป็นงานสัมมนาประจำาปีสำาหรับนักพัฒนาของกูเกิล แอพพลิเคชั่นตัวใหม่ในชื่อ Google Wave ก็เป็นที่กล่าวถึงมากในวงการไซเบอร์ และข่าวล่าสุดกูเกิลก็พร้อมที่จะให้คนที่ได้รับเชิญหนึ่งแสนรายแรก ลองเล่นแอพพลิเคชั่นสุดเจ๋งนี้ได้แล้ว ปลายเดือนกันยายนนี้

กูเกิลเรียกเครื่องมือตัวนี้ว่า “a new tool for communication and collaboration on the web” ซึ่งจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในงาน Google I/O แอพพลิเคชั่นนี้คงจะทำาให้ผู้ให้บริการ Social Network หลายแห่ง หนาวๆร้อนๆกันไปบ้าง

Google Wave เป็นนวัตกรรมที่รวมเอาเทคโนโลยีของกูเกิลทั้งหลายมาผนวกเข้าไว้ด้วยกัน
เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำาหรับการสื่อสารและทำางานบนเว็บที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบอีเมล์ ระบบการจัดการชุมชนออนไลน์ ระบบแชท รวมถึงระบบการทำางานที่โต้ตอบบนเอกสารเดียวกัน เช่น การสื่อสารกันผ่านข้อความจะสามารถเห็นแม้กระทั่งขณะที่อีกฝ่ายพิมพ์ตัวอักษรอะไรอยู่ ผู้รับข้อความอีกฝ่ายก็จะเห็นตัวอักษรที่กำาลังพิมพ์ได้เหมือนๆกัน
ข้อความในอีเมล์หนึ่งๆ จะถูกเรียกว่า Wave ซึ่งสามารถเพิ่มคนที่จะเข้ามาทำาอะไรบนนั้นได้เช่น เพิ่มข้อความ ใส่รูป หรือแก้ไขข้อมูลใน Wave ซึ่งสามารถทำางานหรือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

Google Wave ยังเพิ่มระบบเพื่อนหรือกลุ่ม Social Network เพื่อแบ่งแยกความสนใจและสื่อสารกันง่ายเข้าไว้ด้วย อีกทั้งยังสามารถนำาโค้ดฝังไว้ในเว็บเพจ เพื่อดูคอมเมนต์หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นแบบ Real time ได้ แม้ว่าขณะนี้กำาลังอยู่ในช่วงพัฒนา แต่ถ้าใครสนใจเป็นหนึ่งในแสนคนแรกที่จะได้ใช้บริการ ลองเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://wave.google.com

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากวิดีโอด้านล่างครับ