ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
Outlook 2007 อ่านเมล์แล้วตัวหนังสือเล็ก - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: คอมพิวเตอร์-ไอที (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: ออฟฟิศ Office (/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Thread: Outlook 2007 อ่านเมล์แล้วตัวหนังสือเล็ก (/showthread.php?tid=8)Outlook 2007 อ่านเมล์แล้วตัวหนังสือเล็ก - Nobita - Fri, 06 Apr 07 09:31

สำหรับท่านที่เจอปัญหาว่าหลังจากเปลี่ยนจาก Outlook 2003 มาเป็นเวอร์ชั่น 2007 แล้ว เวลาอ่านเมล์ตัวหนังสือในอีเมล์เล็กลงกว่าเดิม อ่านยาก เรามีวิธีมาเสนอครับ เริ่มจาก
  1. ไปที่ Tools >> Options... แล้วไปที่แท็บ Mail Format คลิก Stationery and Fonts... ดังภาพ
    [attachment=20]
  2. จากนั้น คลิก Font เพื่อเปลี่ยนเป็น Font ที่ต้องการได้เลย
    [attachment=21]RE: Outlook 2007 อ่านเมล์แล้วตัวหนังสือเล็ก - ผู้เยี่ยมชม - Thu, 11 Jun 09 09:57

Nobita เขียน:สำหรับท่านที่เจอปัญหาว่าหลังจากเปลี่ยนจาก Outlook 2003 มาเป็นเวอร์ชั่น 2007 แล้ว เวลาอ่านเมล์ตัวหนังสือในอีเมล์เล็กลงกว่าเดิม อ่านยาก เรามีวิธีมาเสนอครับ เริ่มจาก
  1. ไปที่ Tools >> Options... แล้วไปที่แท็บ Mail Format คลิก Stationery and Fonts... ดังภาพ
  2. จากนั้น คลิก Font เพื่อเปลี่ยนเป็น Font ที่ต้องการได้เลย


ทำตามแล้วไม่หาย


RE: Outlook 2007 อ่านเมล์แล้วตัวหนังสือเล็ก - Nobita - Thu, 11 Jun 09 23:33

ถ้างั้นลอง ดับเบิลคลิก เพื่อเปิดอีเมล์ขึ้นมาแล้วใช้คำสั่ง Zoom เพื่อขยายหน้าได้ครับ