ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
ความรู้เกี่ยวกับรถป้ายแดง - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ยานยนต์ Auto (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Thread: ความรู้เกี่ยวกับรถป้ายแดง (/showthread.php?tid=670)ความรู้เกี่ยวกับรถป้ายแดง - Nobita - Sat, 16 May 09 18:10

กรมขนส่งทางบกเตือนประชาชนที่ฝ่าฝืนใช้รถป้ายแดง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ย้ำนำรถไปจดทะเบียนวันเดียวได้

[attachment=1825]

ชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบัน มีประชาชนหลายรายนำรถใหม่ ป้ายแดงซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้องมาใช้งานบนท้องถนน ซึ่งการกระทำดังกล่าว นอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากค่าภาษีรถประจำปีแล้ว ยังยากต่อการติดตามตรวจสอบ กรณีรถสูญหายหรือนำไปก่ออาชญากรรมด้วย กรมการขนส่งทางบก จึงขอความร่วมมือผู้ที่ซื้อรถใหม่ รีบนำรถมาจดทะเบียนให้ถูกต้อง ซึ่งใช้เวลาดำเนินการเพียง 1 วัน เท่านั้น

"กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้รถที่จะใช้งานบนท้องถนน จะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีรถประจำปีให้ถูกต้อง สำหรับป้ายแดงนั้น เป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบก ออกให้แก่บริษัทจำหน่ายรถสำหรับใช้ติดรถเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าหรือนำรถไปซ่อมแซมเท่านั้น โดยกำหนดให้วิ่งได้ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลากลางวันเท่านั้น ผู้ซื้อรถหรือประชาชนทั่วไปไม่สามารถ นำรถป้ายแดงมาวิ่งใช้งานบนท้องถนนไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท"

โดยกรมการขนส่งทางบก ได้ขอความร่วมมือไปยัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีรถและ ป้องกันปัญหาอาชญากรรม ซึ่งปัจจุบัน การจดทะเบียนรถใหม่ สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาเพียง 1 วัน เท่านั้น โดยจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษี (ป้ายวงกลม) เพื่อนำไปติดที่รถทันที ในวันที่นำรถมาจดทะเบียน เพียงนำหลักฐานการได้มาของรถ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการทำพ.ร.บ. และนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ณ กรมการขนส่งทางบกหรือ สำนักงานขนส่งจังหวัด ที่ประสงค์จดทะเบียนรถ

สำหรับผู้ที่รอจดทะเบียนรถเป็นหมายเลขทะเบียนสวย ที่กรมการขนส่งทางบกนำออกประมูล นำเงินรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุนั้น สามารถหลีกเลี่ยง การใช้รถป้ายแดงได้ ด้วยการจดทะเบียนรถเป็นหมายเลขทะเบียนที่ออกให้ตามลำดับในปัจจุบันไปก่อน เมื่อประมูลเลขทะเบียนที่ต้องการได้แล้ว จึงมาดำเนินการขอแจ้งเปลี่ยนเป็นหมายเลขทะเบียนสวยในภายหลัง โดยเสียค่าดำเนินการเพียง 1,775 บาท เท่านั้น

ทั้งนี้ กรณีนำเลขทะเบียนสวยที่ได้จากการประมูลมาจดทะเบียนกับ รถใหม่ป้ายแดงในครั้งแรก จะเสียเฉพาะค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ จำนวน 200 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-5493-5 Call Center 1584 หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

ที่มา: http://www.manager.co.th/Motoring/ViewNews.aspx?NewsID=9520000054665