ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
การสร้าง Distribution List ใน Outlook 2007 - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: คอมพิวเตอร์-ไอที (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: ออฟฟิศ Office (/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Thread: การสร้าง Distribution List ใน Outlook 2007 (/showthread.php?tid=640)การสร้าง Distribution List ใน Outlook 2007 - ComMan - Mon, 27 Apr 09 22:53

Distribution List มีประโยชน์อย่างไร
Distribution List ใช้เพื่อรวบรวมที่อยู่อีเมล์ของผู้ติดต่อไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน ช่วยให้สะดวกและประหยัดเวลาในการระบุชื่อที่อยู่อีเมล์ที่เราส่งไปเป็นประจำโดยไม่ต้องเสียเวลาเลือกแต่ละรายชื่ออีเมล์ซ้ำๆ ทุกครั้งๆ อีก

[attachment=1747]

การสร้าง Distribution List
  1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook ขึ้นมา
  2. ไปที่เมนู File > New > Distribution List
  3. พิมพ์ชื่อกลุ่มที่ต้องการลงในช่อง Name
  4. คลิก Select Members เพื่อเลือกผู้ติดต่อที่ต้องการ
  5. เมื่อครบแล้วคลิก Save & Close เพื่อจบการสร้าง Distribution List
  6. จากนั้นในครั้งต่อไปสำหรับการส่งอีเมล์ไปยังกลุ่มสมาชิกนี้ ก็เพียงเลือกที่ชื่อ Distribution List นี้ในช่อง To… แล้วส่งไปตามปกติ
หมายเหตุ: สำหรับ Outlook เวอร์ชั่นอื่นๆ ก็มีหลักการคล้ายๆ กันนี้ครับ