ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
รับประทานขนมปังขึ้นรา (ด่วนนะคะ) - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: คอมพิวเตอร์-ไอที (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: คอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต (/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Thread: รับประทานขนมปังขึ้นรา (ด่วนนะคะ) (/showthread.php?tid=625)รับประทานขนมปังขึ้นรา (ด่วนนะคะ) - oa_canation - Mon, 20 Apr 09 12:39

[/color][/size][/font]เนื่องจากได้รับประทานขนมปังแซนด์วิชชนิดแผ่น แล้วสังเกตุเห็นว่ามีราขึ้น จึงอยากทราบว่า ถ้ารับประทานเข้าไปในปริมาณไม่มากนัก (2 แผ่น) จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือไม่คะ