ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
การตั้งค่าให้ Outlook ลบข้อความที่อยู่ในถังขยะอัตโนมัติเมื่อออกจากโปรแกรม - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: คอมพิวเตอร์-ไอที (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: ออฟฟิศ Office (/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Thread: การตั้งค่าให้ Outlook ลบข้อความที่อยู่ในถังขยะอัตโนมัติเมื่อออกจากโปรแกรม (/showthread.php?tid=62)การตั้งค่าให้ Outlook ลบข้อความที่อยู่ในถังขยะอัตโนมัติเมื่อออกจากโปรแกรม - Nobita - Sat, 09 Jun 07 22:40

โดยปกติแล้ว เมื่อเราลบอีเมล์ รายการปฏิทิน หรืออื่นๆ ก็จะตกไปอยู่ในถังขยะของโปรแกรม Outlook ซึ่งเราก็จะต้องทำการลบทั้งหมดซ้ำอีกครั้ง (เหมือนถังขยะของ Windows)
เราสามารถที่จะกำหนดให้ลบข้อความในถังขยะของ Outlook ได้อัตโนมัติเมื่อเราออกจากโปรแกรม ทำได้ดังนี้ครับ
  1. เปิดโปรแกรม Outlook ขึ้นมา
  2. ไปที่ Tools > Options
  3. ที่แท็บ Other ทำเครื่องหมายถึงหน้า Empty the Deleted Items folder upon exiting
  4. เพียงเท่านี้ ทุกครั้งที่คุณออกจากโปรแกรมก็หมายความว่าสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในถึงขยะจะถูกลบทิ้งไปโดยอัตโนมัติครับ
    [attachment=114]