ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
“ไมโล” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสมกับวัยเรียน - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน (/forumdisplay.php?fid=14)
+---- Forum: สุขภาพ (/forumdisplay.php?fid=38)
+---- Thread: “ไมโล” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสมกับวัยเรียน (/showthread.php?tid=56823)“ไมโล” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสมกับวัยเรียน - jbtsaccount - Sun, 04 Jul 21 16:56

การเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเด็กวัยเรียนจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับครอบครัวและโรงเรียนจะต้องคำนึงถึง โรงเรียนทุกแห่งจึงได้กำหนดเรื่องของ อาหารและโภชนาการวัยเรียน ไว้เป็นหนึ่งในเรื่องนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเลยทีเดียว โดยตัองคำนึงถึงทั้งในด้านของประโยชน์จากสารอาหารและพลังงานที่ได้รับอย่างเพียงพอด้วยซึ่ง อาหารและโภชนาการวัยเรียน นี้จะมีผลโดยตรงกับน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนเข้าสู่วัยรุ่น ทั้งยังมีสัดส่วนของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปโดยจะพบแตกต่างกันชัดเจนระหว่างเด็กชายกับเด็กหญิง คือเด็กหญิงจะมีการเพิ่มของไขมันมากกว่าเด็กชาย ส่วนเด็กชายนั้นก็จะมีการเพิ่มของกล้ามเนื้อมากกว่าเด็กหญิง ซึ่งความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีพื้นฐานที่สำคัญมาจากอาหารที่จำเป็นของวัยเรียนนั่นเอง

สำหรับด้านปริมาณพลังงานที่ร่างกายจะได้รับจากอาหารนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของเด็กแต่ละคน รวมไปถึงองค์ประกอบร่างกาย, ลักษณะการทำกิจกรรมในแต่ละวันของเด็กที่จะมีความแตกต่างกันด้วย
การได้รับอาหารที่ให้ปริมาณพลังงานมากเกินไปก็จะมีผลทำให้เด็กเกิด “โรคอ้วน” แต่หากได้รับน้อยเกินไปก็อาจมีความเสี่ยงต่อการ “ขาดสารอาหาร”ได้

สำหรับ อาหารที่จำเป็นของวัยเรียน นั้นตามหลักการด้านโภชนาการก็คืออาหารหลัก 5 หมู่ซึ่งประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต, ไขมัน, โปรตีน, เกลือแร่และวิตามิน นั่นจึงทำให้เมนู อาหารวัยเรียน ในแต่ละมื้อต้องมีความหลากหลายและสามารถให้คุณค่าของสารอาหารดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน

แต่กระนั้นก็ยังมีผลิตภัณฑ์เสริม อาหารที่เหมาะสมกับวัยเรียน เป็นตัวช่วยเพิ่มเติมที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงและพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กวัยเรียนได้นั่นก็คือ เครื่องดื่มไมโล ซึ่งเป็นเครื่องดื่มรสช็อคโกแลตที่ดื่มง่ายและยังถูกปากเด็ก ๆ ในวัยนี้ด้วย

ประโยชน์ของไมโล & คุณค่าสำหรับการเป็นผลิตภัณฑ์ อาหารวัยเรียน
น้ำไมโล” ถือเป็นเครื่องดื่มรสช๊อคโกแลตรสชาติกลมกล่อมที่มีคุณค่าโภชนาการสูง ส่วนผสมที่อยู่ในเครื่องดื่มนี้ ถือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้น โดยเฉพาะ มอลต์ที่สกัดจากข้าวบาร์เลต์, นม, โกโก้, น้ำตาล วิตามินและแร่ธาตุ ซึ่งช่วยเสริมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายให้กับเด็กในวัย 6-11 ปีได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ “โปรโตมอลต์” หรือมอลต์ที่เก็บคุณค่าทางโภชนาการจากข้าวบาร์เลต์ได้เป็นอย่างดี

การได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพออย่างเหมาะสม จะช่วยให้เด็กในวัยเรียนเติบโตและมีพัฒนาการได้อย่างสมวัย การดูแลเรื่องอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าครบถ้วนจึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองและสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ สำหรับการดูแลเด็กในวัยเรียนที่มาข้อมูล
- https://www.milo.co.th/blog/ทำไมเด็กวัยเรียนจึงต้องการสารอาหารที่ครบถ้วน