ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
เช็กความเสี่ยง สาเหตุโรคความดันโลหิตสูง พร้อมวิธีป้องกันให้ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: เช็กความเสี่ยง สาเหตุโรคความดันโลหิตสูง พร้อมวิธีป้องกันให้ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติ (/showthread.php?tid=56711)เช็กความเสี่ยง สาเหตุโรคความดันโลหิตสูง พร้อมวิธีป้องกันให้ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติ - Unyana - Sat, 19 Jun 21 12:49

เช็กความเสี่ยง สาเหตุโรคความดันโลหิตสูง พร้อมวิธีป้องกันให้ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ความดันโลหิตสูงหนึ่งในโรคยอดฮิตที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งความเครียดและการรับทานอาหารอาหาร ซึ่งปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นโรคนี้กันมากขึ้น ไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดกับผู้สูงวัยเสมอไปคนวัยทำงานก็มีโอกาสป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงกันมากขึ้น วันนี้เรามาเช็กความเสี่ยง สาเหตุโรคความดันโลหิตสูง กันว่าเกิดจากปัจจัยใดบ้างและเราจะป้องกันให้ห่างไกลจากโรคนี้ได้อย่างไร

ทำความรู้จักกับโรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง (HYPERTENSION) เป็นภาวะที่ค่าความดันเลือดสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 140 / 90 มิลลิเมตรปรอท หากสูงมากกว่านี้ถือว่ามีความดันโลหิตสูงและจะต้องควบคุมไม่ให้สูงจนเกิด อาการความดันสูงเฉียบพลัน ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต อีกทั้งโรคความดันโลหิตสูงนำพาไปสู่โรคต่าง ๆ ได้อีกมาก เช่น หลอดเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดในสมองแตก โรคไตและโรคหัวใจ

สาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

สาเหตุโรคความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่ 90% เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต การไม่ออกกำลังกาย พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีรสจัด รวมไปถึงความเครียดก็มีผลต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้เช่นกัน นอกจากนั้นในรายที่มีประวัติครอบครัวป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะป่วยตามกรรมพันธุ์

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

ปัจจัยเสี่ยงประการแรกคือ ความเครียด จึงควรฝึกจิตใจให้รับมือกับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะความเครียดสะสมจะทำให้กลายเป็นโรคความดันโลหิตสูงเรื้อรังได้ นอกจากนั้นการรับประทานอาหารมัน ๆ หรือมีรสเค็มจัด หวานจัด เผ็ดจัด ก็เสี่ยงที่จะเกิดความดันโลหิตสูงได้ ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จึงจะห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงได้

การป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูง

ขั้นแรกเลยก็คือ การควบคุมอาหาร หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัด ทั้งเค็มจัด หวานจัด หรือเผ็ดจัด ไม่รับประทานอาหารสำเร็จรูปที่มีปริมาณโซเดียมสูงและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันหรือคอลเลสเตอรอลสูง นอกจากนั้นควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่เกณฑ์ BMI ที่เหมาะสม ที่สำคัญงดดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ ควรหมั่นไป ตรวจสุขภาพประจำปี (medical check up) ตามโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลชั้นนำที่เป็น medical clinic bangkok หรือคลินิกใหญ่ ๆ ใกล้บ้าน เพื่อตรวจเช็กค่าความดันโลหิตอยู่เป็นประจำ

บทสรุปวิธีป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูงนั้นเกิดการพฤติกรรมการใช้ชีวิตส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเราควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิก อาหารที่ทำให้เสี่ยงต่อโรค พร้อมกับหมั่นออกกำลังกาย ฝึกจิตใจให้แจ่มใส เท่านี้ก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงแล้วที่มาข้อมูล
https://www.nonthavej.co.th/HYPERTENSION.php
https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/hypertension
[Image: DHywER.md.jpg]