ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
เกร็ดความรู้ ราคา ทอง 0.6 กรัม มีค่าเท่าไหร่? - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: เกร็ดความรู้ ราคา ทอง 0.6 กรัม มีค่าเท่าไหร่? (/showthread.php?tid=56297)เกร็ดความรู้ ราคา ทอง 0.6 กรัม มีค่าเท่าไหร่? - thongdee - Thu, 22 Apr 21 14:08

0.6 กรัม หมายถึงอะไร?

ทอง 0.6 กรัม คือ ทองหนึ่งส่วนของแปดสลึง พูดให้ชัดเจนขึ้นก็หมายความได้ว่า ทอง 1 สลึงหนัก 3.811 กรัม ในขณะที่ทอง 1 กรัม จะเพียง 1 ส่วน 4 ของทอง 1 สลึงเท่านั้น เพราะฉะนั้นเมื่อนำทองทองหนัก 0.6 กรัม เทียบกับทอง 1 กรัม จะเท่ากับครึ่งของครึ่งเลยทีเดียว แต่ถ้าหากนำทอง 0.6 กรัมมาเทียบกับมาตราตวงวัดของไทย จีน และสากล กลับไม่ลงตัวกับสัดส่วนใดเลย เพราะโดยทั่วไปจะต้องหารหน่วยย่อยด้วยเลขคู่เพียงเท่านั้น

สิ่งที่ควรรู้ไว้ก่อนซื้อขายทอง

ทองคำ 0.6 กรัม คือทองคำแท้โดยส่วนใหญ่นิยมใช้ทอง 23K หรือ ทองคำบริสุทธิ์ถึง 96.5% ที่มีน้ำหนักเบามากที่สุด อย่างไรก็ตามต้องเลือกซื้อกับร้านที่สามารถเชื่อถือได้ และมีใบรับรองเท่านั้น โดยทอง 0.6 กรัม สามารถแลกเป็นทอง 1 บาท ได้เมื่อมีการสะสมทองครบตามจำนวน 1 บาท อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการจ่ายส่วนต่างที่เหลือด้วยเช่นกัน หากจะสะสมทอง 0.6 กรัมให้เทียบเท่ากับทอง 1 บาทต้องทราบก่อนว่าทองคำแท่ง 1 บาทมีน้ำหนัก 15.224 กรัม โดยเราจะต้องใช้ทองขนาด 0.6 กรัม จำนวน 26 ชิ้น

จึงจะได้ทอง 1 บาท โดยน้ำหนักทองจะต้องเต็มจำนวน 0.6 กรัมเท่านั้น โดยส่วนต่างที่จะต้องจ่ายคิดคร่าวๆ จากการนำราคาทองซื้อคืน ลบกับค่าสคบ. 5% และนำไปหารกับทองรูปพรรณ 1 บาท จากนั้นคูณด้วย 0.6 แล้วคูณด้วย 26 จะได้ราคารับซื้อคืน จากนั้นจ่ายเพิ่มจากราคารับซื้อคืนให้เต็มตามจำนวนราคาขายออก แล้วบอกค่ากำเหน็จเพิ่มราว 1000 บาท จะได้ส่วนต่างสำหรับทองชิ้นใหม่ เช่น หากราคารับซื้อคืนเท่ากับ 29,000 บาทและราคาขายออก 29,100 บาท ราคารับซื้อคืนจากการนำทองที่สะสมไปแลกจะอยู่ที่ 28,349 บาทนำไปลบกับราคาขายออกจะได้ 751 บาทและจ่ายค่ากำเหน็จเพิ่มอีก 1000 บาท ฉะนั้นราคาส่วนต่างที่ต้องจ่ายเพิ่มคือ 1,751 บาท เป็นต้น

ทำไมถึงต้องมีทอง 0.6 กรัม
สาเหตุหลักที่มีการผลิตทอง 0.6 กรัม ขึ้นอาจเป็นเพราะทอง 0.6 กรัม คือ ปริมาณทองที่น้อยที่สุดเท่าที่นำมาขึ้นรูปได้ เช่น เครื่องประดับต่าง ๆ โดยไม่เปราะบางเกินไป และสามารถคงความสวยงามไว้ได้อยู่เมื่อสวมใส่ เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการสะสมหรือออมทองเพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวทองที่ละน้อย ๆ เป็นการสะสมเพื่อแลกทองที่มีปริมาณมากกว่านี้