ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
เอารถไปเข้าศูนย์มา ขัดเคลือบสีแล้วสีด่าง - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ยานยนต์ Auto (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Thread: เอารถไปเข้าศูนย์มา ขัดเคลือบสีแล้วสีด่าง (/showthread.php?tid=472)เอารถไปเข้าศูนย์มา ขัดเคลือบสีแล้วสีด่าง - ผู้เยี่ยมชม - Sun, 04 Jan 09 20:47

พอดีช่วงก่อนปีใหม่เอารถไปเข้าศูนย์มาครับแล้วก็ทำขัดเคลือบสีมาด้วย ตอนแรกกลับมาก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรมาก มาเจออีกทีสีรถด่างขาวครับ

ไม่ทราบว่าปกติเขาทำอย่างไรในการขัดก่อนเคลือบสีครับ ท่านใดทราบบ้าง


RE: เอารถไปเข้าศูนย์มา ขัดเคลือบสีแล้วสีด่าง - ผู้เยี่ยมชม - Mon, 09 Feb 09 08:38

เจอมาเหมือนกันครับ ตอนซื้อรถได้ซื้อแพ็คเกจล้างขัดเคลือบสีไว้ แต่ทำบ่อยๆ เข้ารู้สึกมาเจอครั้งล่าสุดนี่สีด่างบริเวณประตูหน้าฝั่งผู้โดยสาย

ตอนนี้ผมไม่ขัดเคลือบสีที่ศูนย์แล้ว กลัวโชคร้ายได้สีด่างกลับมาเพิ่ม เซรง