ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
หากเราจะขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ sme ก็ทำได้ เพราะมีเป็นผลิตภัณฑ์ไว้เฉพาะ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ความรู้ ชิลชิล (/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: หากเราจะขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ sme ก็ทำได้ เพราะมีเป็นผลิตภัณฑ์ไว้เฉพาะ (/showthread.php?tid=47103)หากเราจะขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ sme ก็ทำได้ เพราะมีเป็นผลิตภัณฑ์ไว้เฉพาะ - muthita - Fri, 26 Mar 21 11:13

สำหรับในปัจจุบันนั้นเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละธนาคารนั้นมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินเชื่อหลากหลายผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อsme หรือสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อเพื่อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยสินเชื่อในแต่ละประเภทที่แต่ละธนาคารได้มีการวางนโยบายออกมานั้นมันก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะในเรื่องของเงื่อนไขรายละเอียดการทำสัญญาและการผ่อนชำระ ฉะนั้นแม้ว่าชื่อของสินเชื่อในแต่ละธนาคารจะมีความคล้ายคลึงกันก็ตามแต่ทว่าในเรื่องของเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละประเภทที่เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะว่าถ้าหากมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงนั้นมันก็จะทำให้เราต้องเสียเงินไปในจำนวนมากเมื่อเราลองคำนวนเป็นอัตราที่เราต้องเสียทั้งหมดแล้ว
ซึ่งในกรณีที่ใครก็ตามที่ต้องการจะขอสินเชื่อกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินใดๆก็ตามนั้นเราอยากที่จะให้เพื่อนๆได้ลองศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละประเภทกันด้วยโดยเฉพาะสำหรับใครก็ตามที่เป็นธุรกิจรายย่อยประเภท SME ที่ในปัจจุบันนั้นหลายๆธนาคารต่างก็มีการปล่อยสินเชื่อเกี่ยวกับธุรกิจประเภทนี้มีการเพิ่มมากขึ้นโดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง และก็แน่นอนว่าสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะขอสินเชื่อ sme นี้แน่นอนว่ามันก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ทั้งการขยับขยายกิจการให้เจริญเติบโตมากขึ้นหรือมีการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจของเรา และในการที่ทางธนาคารหรือทางสถาบันการเงินในแต่ละแห่งจะมีการพิจารณาอนุมัติสิเชื่อของเราจนได้รับการอนุมัติจากทางธนาคารหรือสถาบันการเงินใดๆก็ตามนั้น เราก็จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนในเรื่องของเครดิตทางการเงินที่ผ่านมาอย่างดีด้วย และที่สำคัญนั้นเราจำเป็นจะต้องไม่มีประวัติในการผิดนัดชำระหนี้กับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อที่การอนุมัติของเรานั้นจะได้เป็นไปอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าทางธนาคารก็จะมองในเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงว่าธุรกิจ sme ของเราที่เราขอสินเชื่อไปนั้นจะสามารถสร้างรายได้จนทำให้เรานั้นมีเงินในการชำระหนี้สินเชื่อคืนให้กับทางธนาคารได้มากน้อยแค่ไหนด้วย ซึ่งคุณสมลัติโดยพื้นฐานในลักษณะของการขอสินเชื่อธุรกิจในประเภทนี้นั้นมันก็จะเหมือนกับในกรณีที่เราขอสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นเอง ฉะนั้นแล้วเราจึงจำเป็นที่จะต้องหาข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการพิจารณาอนุมัตินานๆนั่นเอง
แล้วจะเอาที่เราได้กล่าวไปในข้างต้นนั้นเราก็หวังว่าจะช่วยทำให้เพื่อนคนใดก็ตามที่มีธุรกิจเกี่ยวกับ SME ได้มองหาลู่ทางในเรื่องของการเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจของตัวเองได้อีกหนึ่งช่องทางรวมไปถึงใครก็ตามที่ต้องการขยับขยายธุรกิจ sme ของตัวเองด้วยการขอสินเชื่อ sme นั้นก็สามารถที่จะทำได้ เพียงแต่ว่าเจ้าของธุรกิจ sme นั้นจำเป็นที่จะต้องมีความรอบคอบในเรื่องของคุณสมบัติให้ผ่านการพิจารณาจากทางธนาคารด้วยนั่นเอง