ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
รถยนต์ติดแก๊สควรมีถังดับเพลิงติดรถหรือไม่ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ยานยนต์ Auto (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Thread: รถยนต์ติดแก๊สควรมีถังดับเพลิงติดรถหรือไม่ (/showthread.php?tid=4238)รถยนต์ติดแก๊สควรมีถังดับเพลิงติดรถหรือไม่ - ComMan - Mon, 02 Jun 14 23:06

เห็นข่าวไฟไหม้รถที่ติดแก๊สกันบ่อยๆ ผมเองก็ไม่แน่ใจว่ารถยนต์เราที่นำไปติดแก๊สควรจะต้องมีพกถังดับเพลิงเล็กๆ ไว้ในรถหรือเปล่า เพราะในบางกรณีเพลิงจะเริ่มลุกไหม้จากด้านหน้าก่อน ถ้ามีถังดับเพลิงน่าจะช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่า

ท่านใดพอมีความรู้หรือประสบการณ์รบกวนแนะนำด้วยนะครับ เพราะไม่แน่ใจว่าเก็บถังดับเพลิงไว้ในรถยนต์จะอันตรายหรือไม่ โดยเฉพาะในบางครั้งที่จอดตากแดดนานๆ ด้วย