ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
เลื่อนล้อต่อภาษี เปิดให้บริการเวลากี่โมงถึงกี่โมง - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ยานยนต์ Auto (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Thread: เลื่อนล้อต่อภาษี เปิดให้บริการเวลากี่โมงถึงกี่โมง (/showthread.php?tid=4129)เลื่อนล้อต่อภาษี เปิดให้บริการเวลากี่โมงถึงกี่โมง - ComMan - Wed, 02 Apr 14 10:48

วันนี้ได้มีโอกาสไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัด บังเอิญเหลือบไปเห็นป้ายเวลาทำการของตู้ให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (บริการเสียภาษียนต์) สำหรับให้บริการต่อภาษีรถยนต์ที่รวดเร็วมากๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรถยนต์ที่อายุเกิน 7 ปี ก็จะต้องไปตรวจสภาพที่ ตรอ. ก่อนมาใช้บริการช่องนี้นะครับ

เวลาทำการเลื่อนล้อต่อภาษี วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ครับ