ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
การตั้งค่า Google ให้แสดงผลในหน้าต่างใหม่ - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: คอมพิวเตอร์-ไอที (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: คอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต (/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Thread: การตั้งค่า Google ให้แสดงผลในหน้าต่างใหม่ (/showthread.php?tid=410)การตั้งค่า Google ให้แสดงผลในหน้าต่างใหม่ - Nobita - Fri, 05 Dec 08 09:05

โดยปกติเมื่อเราค้นหาด้วย Google และคลิกเข้าไปที่ลิงค์ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหา ลิงค์ผลการค้นหาที่ว่านี้ก็จะเปิดแทนในหน้าของผลการค้นหาที่ได้จาก Google ซึ่งถ้าหากดูแล้วลิงค์นั้นยังไม่ตรงกับที่เราต้องการก็จะต้องกลับมาที่หน้าของ Google ใหม่และคลิกที่ลิงค์อื่นแทน ซึ่งการกระทำก็อาจจะทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละท่าน เช่น กดปุ่ม Back เป็นต้น

แต่เรามีวิธีที่สะดวกกว่านั้นมาแนะนำ นั่นก็คือ การตั้งค่าให้ Google แสดงผลในหน้าต่างใหม่เมื่อเราคลิกที่ลิงค์ แทนที่จะแสดงในหน้าต่างเดิม โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้
  1. เปิดหน้า Google ขึ้นมาแล้วคลิกที่ “การตั้งค่า
    [attachment=924]
  2. ที่หมวด “หน้าต่างผลลัพธ์” ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้า “แสดงผลในหน้าต่างใหม่ของเบราเซอร์
  3. คลิก “บันทึกการตั้งค่าไว้
    [attachment=925]
เพียงเท่านี้ ในครั้งต่อๆ ไปของการแสดงผลก็จะแสดงในหน้าต่างใหม่ครับ
นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด “จำนวนผลการค้นหาต่อหน้า” ได้จากที่นี่เช่นกันครับ